Succes proeflocaties reden voor opschaling schelpdierbankenherstel

28-11-2018

ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds werken samen met andere partijen sinds 2016 actief op de Noordzee aan het herstel van schelpdierbanken. De resultaten van de eerste vier projecten (zie infographic) zijn veelbelovend en bieden een optimistisch vooruitzicht op en kansen voor de toekomst, ook in de windparken. Ook laten deze projecten zien dat de gezamenlijke inzet en creativiteit van nog veel meer verschillende partijen tot natuurherstel en mogelijk ook tot voedselproductie kunnen leiden.

Het plan voor de komende jaren is om een schaalsprong te gaan maken van het huidige niveau (pilot-schaal) naar een schaal waarop schelpdierbanken weer echt een rol spelen voor de Noordzeenatuur.

Image

scheldierbankenHerstel vergaart momentum in Nederland

Dit is naar aanleiding van de werkconferentie: ‘schelpdierbankenherstel op de Noordzee werkt’ die plaatsvond op 22 november. ARK Natuurontwikkeling, het Wereld Natuur Fonds en de Community of Practice van de pilots (Europese Kaderrichtlijn Mariene strategie Noordzee 2030) organiseerden dit evenement in de DOB-Academy te Delft. Deze prachtige locatie was het toneel van een productieve dag in het teken stond van huidige en toekomstige schelpdierbankherstel op de Noordzee.

Maar liefst 100 deelnemers uit een zeer divers werkveld waren aanwezig op de conferentie om kennis op te doen en kennis te delen. Van overheid tot zeewiertelers, van natuurontwikkelingsorganisaties tot de beroepsvisserij. Kennis vanuit alle werkvelden werd gebruikt om met elkaar te sparren over kansen, samenwerkingen en uitdagingen voor schelpdierbankherstel nu en in de toekomst. Karel van den Wijngaard, projectleider vanuit ARK: ‘Ik ben trots op hoe ver we zijn gekomen de afgelopen drie jaar. We zijn hier met bijna 100 mensen. Dit zegt veel over de interesse voor het onderwerp. Dat is mooi, want we kunnen zo een groot project niet alleen vanuit ARK en WNF doen. De uitdaging is nu om van pilots naar een serieuze schaal te gaan in het grote systeem van de Noordzee.

Image

Dat er een groeiende interesse is voor schelpdierbankherstel blijkt uit  de enorme toename van het aantal deelnemers ten opzichte van een soortgelijk evenement van vorig jaar, ruim drie keer zo veel. Het is bemoedigend en zeer motiverend om te zien dat het mogelijk is om zo veel en zulke diverse partijen onder één dak te verzamelen om kennis, ervaringen en uitdagingen met betrekking tot dit onderwerp te delen. Alle deelnemers en geïnteresseerden bedankt voor deze constructieve dag.

Contactpersoon