Trekvissen op de voet gevolgd

03-05-2018

Honderd jonge zalmen uit de Roer in Roermond worden de komende tijd op de voet gevolgd. Met behulp van zenders wordt gekeken welke routes de trekvissen nemen naar zee en waar ze tegenaan zwemmen op hun route. Het is de eerste keer in Nederland dat jonge wilde zalmen worden gezenderd aan het begin van hun lange tocht richting Groenland.

Zenderonderzoek

Nadat de zalmen bij de waterkrachtcentrale ECI in Roermond zijn gevangen en zijn voorzien van een zender, worden de vissen uitgezet in de Maas bij Drongelen. Ontvangers aan boeien op verschillende plaatsen in de rivier, het Haringvliet en de haven van Rotterdam registreren de langszwemmende zalmen. Het onderzoek kijkt niet alleen naar welke route de zalmen nemen naar de Noordzee, maar test gelijk ook het zogeheten Vemco telemetriesysteem om kleine visjes als jonge zalm en steur te kunnen volgen. Het zenderonderzoek draagt bij aan meer kennis over de migratie van (zeldzame) trekvissen. Eventuele knelpunten in de rivier en de nodige aanvullende maatregelen worden er mee in kaart gebracht.

Image
Uitzetten zalmen. Foto: Arthur de Bruin, Blikonderwater

Ruimte voor trekvissen

Het zenderen van de jonge wilde zalmen is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van vrijwilligers van de Visstand Beheer Commissie (VBC) Roerdal. Het zenderonderzoek wordt met medewerking van Rijkswaterstaat uitgevoerd door VisAdvies in opdracht van Sportvisserij Nederland, ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds. Deze partijen werken in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet, met steun van de Nationale Postcode Loterij en een financiële LIFE-bijdrage van de Europese Unie, aan de terugkeer van de steur in Nederland. Het Haringvliet is het oorspronkelijke wengebied van de steur. In dit overgangsgebied kunnen deze trekvissen wennen aan het zoute water van de zee. Net als andere trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling verblijven steuren tijdens hun leven en voortplanting op zowel de zee als de rivieren. Begin september gaan de Haringvlietsluizen op een kier. De Noordzee wordt zo weer verbonden met het rivierengebied en een brakwaterzone wordt hersteld. Trekvissen als zalm en steur krijgen dan weer de kans om via het Haringvliet Nederland in en uit te zwemmen.

Video URL
Uitzetten van jonge gezenderde zalmen. Video: Arthur de Bruin, Blikonderwater

Zalm gezien?

Omdat de zalm wettelijk beschermd is, moet elke gevangen zalm onmiddellijk vrijgelaten worden. Vangt u een zalm? Noteer dan alstublieft de datum en plaats (coördinaten) van de vangst en maak indien mogelijk een foto. Meet, als dit snel en eenvoudig te doen is ook de lengte en het gewicht. Laat de vis levend en onbeschadigd vrij. Vangstmeldingen, foto’s en info kunnen worden gemaild naar steurwwf@gmail.com. Bellen kan ook op telefoonnummer 06-22257387.

Contactpersoon