Van straalbedrijf naar natuurgebied

13-04-2018

Op vrijdag 13 april hebben gedeputeerde Hubert Mackus en ARK adjunct-directeur Esther Blom de aftrap gegeven voor de herinrichting van het voormalige Straalbedrijf Cuijpers in Weert. Lange tijd leefde de wens om dit bedrijf te verhuizen. Dankzij gezamenlijke inzet van provincie Limburg, gemeente Weert en ARK Natuurontwikkeling werd dit in 2015 een feit. Het straalbedrijf verhuisde en kreeg daardoor de kans te moderniseren en 180 arbeidsplaatsen bleven behouden. Dankzij de verplaatsing kan nu een start worden gemaakt met herinrichting van de oude locatie. Het gebied zal worden ingericht als natuurgebied voorzien van een uitkijkheuvel toegankelijk voor publiek.

Over de verplaatsing van Straalbedrijf Cuijpers werd meer dan 20 jaar onderhandeld. De verplaatsing is mogelijk geworden dankzij goede samenwerking tussen het bedrijf Cuijpers, rentmeester van Soest BV, ARK Natuurontwikkeling, de provincie Limburg en de gemeente Weert. ARK werkt samen met provincie Limburg aan aaneengesloten natuur in het Kempen~Broek en dankzij deze verplaatsing wordt dat op deze locatie mogelijk.

De afgelopen jaren zijn de gebouwen gesloopt. De bodem wordt is waar nodig gesaneerd en wordt samen met grond uit andere in te richten natuurgebieden in de omgeving verwerkt in een uitkijkheuvel. Tevens wordt in de directe omgeving water gebufferd. Het terrein gaat deel uitmaken van natuurgebied de Kruispeel en vormt straks een belangrijke verbinding tussen verschillende andere natuurgebieden in het Kempen~Broek.

ARK adjunct-directeur Esther Blom noemt de herinrichting “een bijzondere afsluiting van een langdurig project waarbij niet alleen hier een bijzondere plek ontstaat, maar door werk met werk te maken ook elders in het Kempen~Broek natuur ingericht kan worden.”

Naar verwachting zal de sanering en herinrichting in de tweede helft van 2018 afgerond zijn.