Een bomenmotor in de rivier?

31-10-2019

‘Out of de dijk’ denken en dan een nevengeul door het binnendijkse gebied plannen, met afsluitbare inkepingen in de dijk voor extreme hoogwaters; ‘bomenstapstenen’ in een nevengeul, waarbij er iedere 100 meter een dode boom verankerd ligt in het water; een ‘bomenmotor’ van drijvende bomen in de rivier (gecontroleerd aan- en afgevoerd of niet) of misschien zelfs ‘Nederlandse mangroven’ van levende bomen in de rivieren… Het zijn enkele van de vele ideeën die opborrelden tijdens de Delta Talent themadag over natuurlijke nevengeulen.

Image
Delta Talent themadag Natuurlijke nevengeulen

Studenten van diverse opleidingen en professionals van Rijkswaterstaat en ARK Natuurontwikkeling ontmoetten elkaar op 23 oktober 2019 om zich te verdiepen in de kansen voor natuur in het Nederlandse riviersysteem. Na inleidende presentaties, een bezoek aan het stuw- en sluizencomplex in Lith en een struintocht in de Hemelrijkse Waard werden de koppen bij elkaar gestoken. Het leverde levendige gesprekken op en veel (on)mogelijkheden passeerden de revue. Kun je kribben van houtstobben maken? Is de scheepvaart echt een no-go area? Zijn onderwaterreservaten een optie? Wat zou het opleveren als je een kribvak volstort met bomen? Geconstateerd werd dat er via de Kader Richtlijn Water (KRW) al veel werk is verzet, maar toch nog heel wat uitdagingen liggen. Ook op internationaal gebied, want rivieren houden zich nou eenmaal niet aan grenzen.

Image
Sleutelrol Rivierhout

De studenten gaven in enkele pitches een advies aan Rijkswaterstaat. Naast de hierboven al genoemde ideeën werd bijvoorbeeld genoemd: neem het beheer al op in je planfase; bij reeds lopende tellingen van rivierrombouten (libellen) kun je ook gelijk rivierhout opnemen; er wordt nu wel erg vanuit risico’s gekeken en gedacht; claim ook ruimte vanuit je natuurdoelen. En vooral: we leggen misschien meer vast dan nodig is.

Samenwerkende natuurorganisaties schreven eerder de visie 'Ruimte voor Levende Rivieren'. Meer informatie over de Kader Richtlijn Water vind je hier.

Delta Talent is een initiatief van ARK Natuurontwikkeling en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De activiteiten van Delta Talent worden ondersteund door een brede groep bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en (overheids)instanties. Kijk voor meer informatie op www.deltatalent.nl.

Contactpersoon