Stappenplan voor steurenvangst

03-07-2019

Een nieuwe sticker laat zien wat je moet doen als je een steur vangt. Op de steurensticker staan enkele simpele stappen die door vissers kunnen worden gevolgd en waar de vangst kan worden gemeld. Vangstmeldingen van steuren zijn erg belangrijk om inzicht te krijgen in de bewegingen van deze trekvis tussen rivieren en zee. De handige sticker is makkelijk te raadplegen als hij goed zichtbaar wordt opgeplakt in bijvoorbeeld stuurhut of kombuis.

Steuren in Nederland

De Europese Atlantische steur (Acipenser sturio) is een tot de verbeelding sprekende vis. Groot, indrukwekkend, een oeroude reus van onze rivieren en de Noordzee. Deze trekvis heeft de status van ‘kritisch bedreigde soort’ en is daarmee uiterst zeldzaam. De steur stierf in Nederland uit in de jaren vijftig van de vorige eeuw en er wordt hard gewerkt deze vissoort weer terug te krijgen. Zo zijn in 2012 en 2015 gezenderde jonge steuren uitgezet in de Waal en Rijn om eventuele knelpunten in de rivier en aanvullende maatregelen in kaart te brengen.

Image
Steur gevangen voor de Deense kust door de UK200

Omdat de zenders op zee niet werken, zijn vangstmeldingen door vissers vooral belangrijk voor onderzoek zodra de steuren de zee bereiken. Waardevolle informatie die kan helpen om de soort terug te brengen in Europa. De steuren die in Nederland in 2012 en 2015 zijn uitgezet zijn heel gemakkelijk te herkennen aan een merk in de vin met contactgegevens. Naast deze merkjes, zijn de vissen voorzien van een inwendige zender van het Nedap systeem van Rijkswaterstaat. Op steuren.ark.eu zijn eerdere meldingen van steuren in Nederland in kaart gebracht.

Steurenvlag

Vissers die een zeldzame Europese steur vangen en die melden, mogen op hun boot, schip of kotter een steurenvlag voeren. De steurenvlag is bedoeld als erkenning voor het levend terugzetten van een gevangen steur en het doorgeven van de waardevolle vangstdetails. Hoewel het niet gaat om een officiële vlag, is de steurenvlag een belangrijke blijk van waardering van ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland, die in het kader van het Droomfondsproject Haringvliet, en met steun van de Nationale Postcode Loterij en LIFE IP Deltanatuur, werken aan de terugkeer van de steur in Nederland.

Image
Steurenvlag als erkenning voor vangstmeldingen en terugzetten van steuren

Steurenmeldingen welkom

Omdat de vissoort wettelijk beschermd is, moet elke gevangen steur (gemerkt of ongemerkt) onmiddellijk vrijgelaten worden. Vangt u een steur? Noteer dan alstublieft de datum en plaats (coördinaten) van de vangst en maak indien mogelijk een foto. Meet, als dit snel en eenvoudig te doen is ook de lengte en het gewicht. Als de steur een merk draagt, noteer dan het nummer. Laat de vis levend en onbeschadigd vrij. Vangstmeldingen, foto’s en info kunnen worden gemaild naar steurwwf@gmail.com. Bellen kan ook op telefoonnummer 06-22257387. Volledige vangstmeldingen (inclusief foto) komen in aanmerking voor 100 euro beloning en een steurenvlag.

Gratis steurensticker

Image
Handige steurensticker met stappenplan voor vangst steur
Wilt u ook een gratis steurensticker ontvangen? Stuur dan een (voldoende gefrankeerde) retourenveloppe (minimaal A5-formaat) met daarop uw eigen adres naar het onderstaande adres. Wilt u daarbij bovendien ook een gratis steurenfactsheet ontvangen, stuur dan een grotere A4-formaat enveloppe:
 

ARK Natuurontwikkeling
T.a.v. STEURENSTICKER
Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen

Contactpersoon