Steuren verdienen internationaal bescherming en actie

09-06-2019

Wereldwijd gaat het slecht met de populatie steuren in de grote rivieren. Een Europees actieplan moet zorgen voor meer internationale bescherming van de 8 steurensoorten die in Europa voorkomen. En dus ook voor de Europese steur in de Rijn.  

Steuren in Nederland

De Europese steur (Acipenser sturio) is een tot de verbeelding sprekende vis. Groot, indrukwekkend, een oeroude reus van onze rivieren en de Noordzee die meer dan drie meter lang kan worden. Deze trekvis heeft de status van ‘kritisch bedreigde soort’ en is daarmee uiterst zeldzaam. De steur stierf in Nederland uit in de jaren vijftig van de vorige eeuw en er wordt hard gewerkt deze vissoort weer terug te krijgen. Zo zijn in 2012 en 2015 gezenderde jonge steuren uitgezet in de Waal en Rijn om eventuele knelpunten in de rivier en aanvullende maatregelen in kaart te brengen.

Europese steuren

De 27 soorten steuren die wereldwijd voorkomen worden beschouwd als de meest bedreigde soortengroep ter wereld. Van de acht inheemse soorten in Europa zijn de Russische steur, Adriatische steur, Kaspische steur, Stersteur, Belugasteur, Noord-Atlantische steur en de in Nederland inheemse Europese steur allemaal kritisch bedreigd. De Sterlet heeft een bedreigde en kwetsbare status.
 

 

Europees actieplan

De Europese Commissie heeft onlangs in samenwerking met experts het Europese Actieplan voor de steur vastgesteld. Het plan werd opgesteld door het Wereld Natuur Fonds en de World Sturgeon Conservation Society. Eerder werd dit plan ook al geadopteerd door de Conventie van Bern, een juridisch bindend verdrag voor het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa. Het plan beschrijft de noodzakelijke verbetering van leefgebieden voor steuren, de (her)introductie van verschillende steurensoorten en de aanpak van de illegale handel en visserij per land.

Image
De verspreiding van steuren in Europa. In Frankrijk komt alleen de Europese steur voor. De andere steurensoorten komen voor in de grote rivieren die uitmonden in de Zwarte zee. Bron: Europees Actieplan voor steuren 2018

Een nieuwe toekomst voor steuren in Nederland

Nu is het belangrijk dat dit plan ook wordt omgezet in concrete acties en dat dit opgepakt wordt door de landen en partners. Voor de Rijn en de delta in Nederland zetten Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland zich hier voor in met steun van het Droomfondsproject Haringvliet en LIFE IP Deltanatuur van de Europese Unie. Ook de steun van overheden is hier voor nodig. Op steuren.ark.eu zijn meldingen van steuren in kaart gebracht. De vaststelling van het actieplan voor de steur onderschrijft de noodzaak tot actie om deze prachtige soort voor uitsterving te behoeden. 

Kijk hier voor het Europese actieplan.

Image
Handige steurensticker met stappenplan voor vangst steur
Voor vissers die een steur vangen is een handige steurensticker beschikbaar die in simpele stappen uitlegt wat je moet doen als je een steur vangt. Ook een gratis steurensticker ontvangen? Stuur dan een (voldoende gefrankeerde) retourenveloppe (minimaal A5-formaat) met daarop uw eigen adres naar het onderstaande adres.

Wilt u daarbij bovendien ook een gratis steurenfactsheet ontvangen, stuur dan een grotere A4-formaat enveloppe:

ARK Natuurontwikkeling 
T.a.v. STEURENSTICKER 
Molenveldlaan 43 
6523 RJ Nijmegen

Contactpersoon