Struwelen maken Gulpdal natuurlijker en waterveiliger

04-11-2019

In het bovenstroomse deel van het Gulpdal, tussen Hombourg en Henri-Chapelle in Belgiƫ, begint ARK in samenwerking met de Waalse natuurorganisatie Natagora dit najaar met de aanplant van nieuwe struweelhagen en de uitbreiding van bestaande hagen. We doen dit op zeven hectare hellinggraslanden die we eerder dit jaar hebben verworven dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Met de aanplant van struiken en bomen, en door extensieve begrazing met runderen, zullen deze voormalige paardenweiden die voorheen altijd gemaaid werden, zich ontwikkelen tot ware natuurparels, rijk aan gradiƫnten.

Image
Gulpdal bij Slenaken. Foto: Twan Teunissen

Meer leefgebied voor rode wouw en grauwe klauwier

De graslanden behoren tot het jaaggebied van de rode wouw, slechtvalk en de grauwe klauwier. Deze laatste vogelsoort broedt hier al in een van de oude struwelen. Voor de wilde kat, die enkele jaren geleden voor het eerst is gesignaleerd in het aangrenzende Heesbos (Bois de Hees), zullen de graslanden eveneens een zeer aantrekkelijk jaaggebied worden. Door de extensieve begrazing zullen ze wat ruiger worden, en de wilde kat profiteert hiervan.

Image
Toekomstvisie Gulpdal

Minder wateroverlast door geleidelijke afstroom

Tegelijkertijd zullen de graslanden door de struweelaanplant en de extensieve begrazing flink verruwen, hetgeen een al te snelle afstroom van regenwater op deze steile hellingen tegengaat. Dit levert een bijdrage aan een meer natuurlijk waterregiem van de Gulp. Als het water op steeds meer hellingen geleidelijk afstroomt, zullen de hoogwaterpieken van de Gulp minder snel omhoogschieten. Dat scheelt in wateroverlast, omdat de pieken minder hoog worden en langzamer opbouwen. Dat laatste is ook gunstig omdat het tijdens een hoogwaterpiek extra tijd oplevert voor het nemen van maatregelen.

Contactpersoon