Toekomstige professionals in aanraking met ARK

10-04-2019

Met otters in de Millingerwaard als casestudy

 

Een "Wildlife Conservation Course" voor derde en vierdejaars BSc studenten Biologie van Utrecht Universiteit bracht op vrijdag 22 maart veertig studenten op excursie naar de Millingerwaard. Gedurende twee maanden maken ze, behalve theoretisch, ook buiten in de praktijk kennis met natuurbeheer. Een mooi moment om toekomstige professionals in aanraking te laten komen met de werkwijze van ARK, en specifiek met het project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA).

De voorbereiding op de excursie was breed en grondig. De studenten hadden onder andere een casestudy populatiegenetica achter de rug over otters. Deze case ging over de genetische variatie van diverse otterpopulaties. De studenten moesten aan de hand daarvan een relatie leggen tussen gebiedsbeheer en populatiebeheer. Versterking van de otterpopulatie in de Gelderse Poort is actueel en de eerste otterwaarnemingen zijn daar een feit. Maar dit is natuurlijk lastig in beeld te brengen tijdens een excursie. Daarom werd de opdracht tijdens de excursie verbreed met beververhalen en dachten de studenten ook na over introductie van deze soort, zoals hier in het verleden heeft plaatsgevonden. Ook bezochten ze de Apenheul, in verband met de functie van dierentuinen met fokprogramma's voor zeldzame dieren. Er was dus ruime input voor discussies over het uitzetten van soorten en het bijplaatsen van "nieuwe genen" in verband met populatiebeheer.

Image

De studenten gingen ook op bezoek bij het Utrechts Landschap om de manieren van beheer te kunnen vergelijken. Het beheer van ARK met natuurlijke processen versus het meer traditionele landschapsbeheer bij het Utrechts Landschap. De toekomstige professionals kregen de opdracht mee om na te denken en te noteren wat het verschil is tussen de manier van natuurbeheer van deze twee partijen. Daarbij ontstonden gesprekken over hoe ARK natuurlijke processen toch combineert met menselijk ingrijpen, zoals otters uitzetten of hoe kuddebeheer wel onderdeel is van natuurlijke begrazing.

Image

De studenten gingen met ARK mee naar buiten om kennis te maken met grenzen verleggen voor wilde natuur met focus op de otter! Met de Millingerwaard, met natuurlijke begrazing door runderen en paarden, en met een florerende beverpopulatie, als concreet voorbeeld. Op het moment van de excursie was het (afnemend) hoog water in de rivier, waardoor de werking van het overstromende rivierwater als natuurlijk proces was ook goed te zien was. Het grensoverschrijdende GBRA project, met iconen als riviertrekvis en otter, was een perfecte ingang voor de biologiestudenten van deze Wildlife Conservation Course.

Image

Contactpersoon