Ultieme plek voor veldles in Rotterdam!

11-07-2019

Voor wie het eiland van Brienenoord bezoekt is het altijd weer een verrassing dat er midden in de drukke stenige stadsomgeving opeens zo’n wildernisgebiedje ligt. Op de overgang van land naar water ligt het rivierbosje nog altijd groen en weelderig in het water van de nieuwe Maas. Voor kinderen uit het stadshart van Rotterdam blijkt het een fantastische  plek te zijn voor een buitenles gericht op ontdekking van de natuur. Er is volop ruimte aan de waterkant om te struinen en te ontdekken.

Image
Veldles Eiland van Brienenoord (Foto: Linde de Leeuw)

Kikkers, slakken en schotse hooglanders

Het hoogtepunt dit voorjaar waren voor veel kinderen toch wel de kikkers. Ze deden verwoede pogingen om ze te vangen. Sommige kinderen vielen daarbij zelfs in het water, maar dat mocht de pret niet drukken. Trots dat ze waren op nat en vies worden. Ook het op durven pakken van een rups of een slak was iets om trots op te zijn. Op het eiland kunnen de kinderen ook nog oog in oog komen te staan met de Schotse hooglanders die gedurende de zomermaanden hier begrazen, hoe spannend is dat!

Image
Struinende leerlingen (Foto: Linde Leeuw)

Eb en vloed

Het Eiland van Brienenoord wordt een getijdenpark, een plek waar tij meer invloed krijgt op de natuur. Daarom voerden de kinderen ook een opdracht uit tijdens de veldles: ze proberen te ontdekken of tijdens hun verblijf het water aan het opkomen is of dat het juist eb aan het worden is. Waar zie je dat aan, hoe groot is dat peilverschil? Hierdoor praten de kinderen over de zee, dat Rotterdam een haven is aan de monding van een rivier en zelfs over de maan die eb en vloed veroorzaakt. Caroline van der Mark: ‘Geweldig dat dit initiatief in Rotterdam “De stad uit” met ARK samenwerkt om dit voor veel schoolklassen mogelijk te maken.’

Contactpersoon