Warm welkom voor otter in Brabant

12-02-2019

Het project “Welkom otter” is afgelopen jaar van start gegaan in de regio ’s-Hertogenbosch en Oss. Welkom otter bereidt zowel mensen als omgeving voor op de komst van de otter. Samen met onder meer ARK Natuurontwikkeling willen de gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch niet alleen Brabant “ottervriendelijk” maken, maar er ook voor zorgen dat het Natuurnetwerk Brabant (NNB) zo geschikt mogelijk wordt voor andere marterachtigen als boommarter en bunzing. Door diverse trainingen, lezingen en (pers)berichten maken inwoners in en rond Oss en ’s-Hertogenbosch kennis met de in aankomst zijnde otter.

Otter in Brabant

De otter is een viseter en dus afhankelijk van water. De soort vormt een belangrijke schakel in een goed functionerend ecosysteem en staat symbool voor een goede waterkwaliteit en gezonde natuur. In Nederland leven ongeveer 275 otters. Het merendeel daarvan leeft in de Weerribben-Wieden in Overijssel, maar er leven ook otters dichter bij de provincie Noord-Brabant. De verwachting is dat ze snel hun opwachting in Brabant maken vanuit Gelderse natuurgebieden als Gelderse Poort en Rijnstrangen. Er gaan zelfs geluiden dat er al otters zijn gesignaleerd langs de Maas. De natuurgebieden rond ‘s-Hertogenbosch vormen samen De Groene Delta en hebben hele goede papieren als leefgebied voor de otter. Dit gebied kan ook fungeren als een poort naar de beken Dommel en de Aa en als verbinding naar andere natuurgebieden in de regio.

Image
Kruisingen van waterwegen met verkeerswegen worden onderzocht

Knelpunten in kaart

Omdat otters zich via rivieren en beken over Nederland verspreiden naar andere waterrijke natuurgebieden, worden momenteel de mogelijke knelpunten voor een veilige migratie van de otter in de regio Brabant in beeld gebracht. Vooral kruisingen van waterwegen met verkeerswegen worden bekeken of ze veilig zijn voor de otter en andere diersoorten. De regio rondom Oss, met onder meer de Hertogwetering en andere waterlopen, wordt de komende weken onderzocht. Na deze inventarisatie worden eventuele knelpunten besproken met  projectpartners Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas, gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch en (andere) terreinbeherende organisaties. Naar verwachting is de inventarisatie eind februari afgerond.