100.000 bomen en struiken erbij in Gulpdal en Boven-Geuldal

30-01-2020

Deze winter en vorige winter heeft ARK Natuurontwikkeling een grote hoeveelheid struiken en bomen geplant langs de Gulp bij Slenaken, Beutenaken en Pesaken , in het Geuldal bij o.a. Mechelen en Epen, op de Gulperberg bij Gulpen en in het bronnengebied bij Vaals. De teller stond onlangs op 100.000. Door deze aanplant zijn er tien nieuwe stukjes bos bijgekomen en circa tien kilometer aan struweelhagen. De komende maanden zal de teller nog verder oplopen naar de 200.000.

Image
De vers aangeplante bomen en struiken zullen snel uitgroeien tot mooie hagen (foto Hettie Meertens)

Voedsel voor insecten, vogels en zoogdieren

Zowel de struweel hagen als de bosjes die ARK heeft aangeplant, zijn rijk aan bloemdragende struiken. Deze zijn nu nog klein, maar over enkele jaren zullen ze prominent in het landschap staan. In het voorjaar zullen de verschillende soorten rozen, meidoorns, vlier en kornoeljes, alsook wilde appel, mispel , sleedoorn, kardinaalsmuts, hulst, en gelderse roos uitbundig bloeien en nectar en stuifmeel leveren voor bijen en vele andere insecten. Veel van de aangeplante struiken zullen in het najaar voedzame vruchten en (hazel)noten dragen. Die vormen een belangrijke voedselbron voor tal van vogels en zoogdieren, waaronder de zeldzame hazelmuis.

Image
Hazelmuis Foto: Miroslav Hlavko Shutterstock

Wilde kat en grauwe klauwier profiteren

Ongeveer een kwart van de totale aanplant bestaat uit bomen zoals wilde kers, lijsterbes, haagbeuk, winterlinde, wintereik, zomereik, beuk en fladderiep, en op de nattere stukken ook o.m. zwarte els en gewone vogelkers. Deze bomen komen sporadisch voor in de struweelhagen (1%). Bij de bosaanplant is gekozen voor een verdeling van ongeveer 50% bomen en 50% struiken. Natuurlijk bos ontstaat immers ook vanuit een struweelfase, waar de boomvormers na verloop van tijd bovenuit gaan steken. Deze struweelfase kent een hoge biodiversiteit, omdat veel soorten dieren, van klein tot groot hier voedsel en beschutting in vinden. De wilde kat is naast de hazelmuis een van de vele soorten die ervan profiteert. Ook de grauwe klauwier voelt zich zeer goed thuis op plekken waar bomen uitsteken boven het omringende struweel.

Image
Meer kansen voor de wilde kat in Zuid-Limburg

Mede mogelijk gemaakt door Eu en de Postcode Loterij

De aanplant vindt plaats in gebieden van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Stichting het Limburgs Landschap, ARK Natuurontwikkeling, Waterschap Limburg, gemeente Gulpen-Wittem, agrariërs, landgoedeigenaren en overige particulieren. Het merendeel vindt plaats in gemeente Gulpen-Wittem. Daarnaast in gemeente Vaals en in gemeente Valkenburg. De financiering voor de aanplant heeft ARK gekregen van de Nationale Postcode Loterij en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (via provincie Limburg). Beide financieringen zijn bedoeld voor natuurlijke en natuurvriendelijke klimaatadaptatie maatregelen.

Bomen en struiken houden water langer vast

Aanplant van bomen en struiken is één van de maatregelen om regenwater langer vast te houden. Bomen en struiken zorgen immers voor een humuslaag die veel vocht op neemt, en zorgen met hun wortels voor een goede en diepe bodemporositeit, daardoor wordt regenwater veel beter en dieper in de bodem opgenomen. Daarnaast is regenwater dat op een boomkroon valt, lang zo snel niet op de bodem, dan regenwater dat in een open gebied valt. Los van de gunstige hydrologische effecten van bos, is er natuurlijk het voordeel van de CO2 opslag en de temperende werking van bos op extreme temperaturen.

De aanplant door ARK is één van de initiatieven in Limburg voor méér bos. Zo heeft Provincie Limburg onlangs het 1-miljoen-bomen-plan gelanceerd, dat de komende jaren uitgevoerd gaat worden.

Contactpersoon