ARK is deelnemers Postcode Loterij dankbaar!

04-03-2020

ARK bedankt alle deelnemers aan de Postcode Loterij. Dankzij de deelnemers kan ARK Natuurontwikkeling jaarlijks vernieuwende projecten opzetten. ARK ontving op het Goed Geld Gala in Theater Carré een bijdrage van 900.000 euro.  

Dit jaar gaan we het geld onder andere inzetten voor het terugbrengen van de steur in Nederlandse wateren, het mogelijk maken dat edelherten hun rol als grote grazer in meer delen van Het Groene Woud kunnen vervullen en het natuurlijker en waterveiliger maken van het Gulpdal, door het aanplanten van struwelen.

Image
Toekomstvisie Gulpdal
 

Al jaren ondersteunt de Nationale Postcode Loterij het werk van ARK Natuurontwikkeling. Daar zijn we ontzettend blij mee, want het stelt ons in staat meer wilde natuur in Nederland te realiseren. In totaal schenkt de Postcode Loterij dit jaar een bedrag van 376.584.531 miljoen euro aan 123 goede doelen. De donaties werden woensdagavond 4 maart 2020 bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Met de bijdrage maken we Nederland mooier, wilder, leefbaarder en klimaatbestendiger. Dankzij de Nationale Postcode Loterij kunnen ARK Natuurontwikkeling en partners blijven werken aan wilde natuur waar mensen en dieren van profiteren. Heel erg veel dank aan de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij!

Contactpersoon

Meer informatie

Kennislinks