Eiland van Brienenoord wordt nog mooier

08-01-2020

Vanaf dit jaar gaan er werkzaamheden plaats vinden op het Eiland van Brienenoord om zo nog mooiere getijdennatuur te creëren. Een goed moment om met omwonenden en andere geïnteresseerden een wandeling over het eiland te maken om hier meer over te vertellen. Esther Blom en Elma Duijndam (beiden ARK) gingen met een groep van 20 mensen op pad. Tijdens een wandeling van 1.5 uur vertelden zij wat er op verschillende plekken op het eiland staat te gebeuren.

Image

Vissen, vogels en planten 

Er zijn nog maar weinig plekken aan de Nederlandse rivieren waar getij een rol speelt en vrij spel krijgt. Allerlei bijzondere plant- en diersoorten zijn afhankelijk van de leefgebiedjes die hier ontstaan. ‘Voor trekvissen bieden ze rust- en voedselgebieden in hun lange trektocht van de rivier naar de zee en andersom,’ zo vertelde Esther. ‘Vogels kunnen op de droogvallende oevers en platen gemakkelijk bodemdiertjes vinden. Ook kunnen unieke plantensoorten, als de spindotterbloem, die aan getij en zoet-zoutovergangen aangepast zijn, hier weer terugkomen.’ En dat midden in de stad! Daarom is de ontwikkeling van dit park zo uniek.  

Image
Eiland van Brienenoord

Meer dynamiek 

Bij de zuidoever vertelde Esther dat deze veel minder stijl wordt. Flauwe oevers geven meer ruimte voor de typische getijdennatuur, iedere diepte heeft weer een ander type vegetatie. ‘Op diepe stukken zullen vooral waterplanten gaan groeien en op de droogvallende platen juist riet. Iets hoger zal wilgenbos ontstaan en daarboven elzenbroekbos,’ aldus Esther. Aan de oostzijde wordt het huidige getijdengebied vergroot en de doorstroming verbeterd. Het soort ‘mangrovebos’ dat hier al te zien is, zal worden uitgebreid. Tot grote pret van de aanwezige kinderen. Die vermaakten zich nu al klauterend en klimmend al uitstekend. Aan de westzijde wijst Esther naar twee lange strekdammen; ‘hiertussen wordt de oever zo opgehoogd dat het twee keer per dag droog komt te vallen. Dat is een uitstekend gebied voor steltlopers om in het slik te zoeken naar slakjes en schelpjes.’ 

Grote grazers 

Tijdens de wandeling lieten de schotse hooglanders zich ook nog even zien. Door de zachtheid van de winter is er nog genoeg voedsel op het eiland vinden. Normaal worden ze al begin december van het eiland gehaald. Tijdens de werkzaamheden zijn de dieren afwezig, maar daarna zullen ze weer te zien zijn. 

Contactpersoon