Symposium 'Maas in Beeld' uitgesteld

14-10-2020

Let op: Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gaat het symposium Maas in Beeld en de online webinar, op 16 oktober niet door en is uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.

----------------------------------

Vrijdag 16 oktober vindt het symposium 'Maas in Beeld' plaats in de vorm van een voor iedereen toegankelijk webinar (online presentatie). Belangstellenden kunnen zich hier inschrijven. 
De webinar vormt de afsluiting van een langlopend onderzoek naar 30 jaar natuurontwikkeling in en langs in het RivierPark MaasVallei (Grensmaas) in Nederland en Vlaanderen. De ontwikkeling van de flora en fauna is hier in hoge mate bepaald door grootscheepse afgravingen van de oevers ten behoeve van rivierverruiming en grindwinning. Daarnaast vervult begrazing door paarden en runderen - jaarrond en in lage dichtheden - een sleutelrol bij het ontstaan van een halfopen, gevarieerd natuurlandschap.

Image
Maas in Beeld

ochtendProgramma

Op het ochtendprogramma (10.00 u-11.30 u) staan drie onderdelen:

  • Presentatie van de onderzoeksresultaten door Gijs Kurstjens en Kris van Looy
  • Beschouwingen door Frans Scheepers, Andries Richter en Ignace Schops
  • Debat over toekomstige kansen en uitdagingen met Rijkswaterstaat, Vlaamse Waterweg, Consortium Grensmaas, Natuurmonumenten en provincie Limburg (NL)

Middagprogramma

​De middag (14.00 u - 17.00 u) bevat een excursie programma, rond diverse thema's, naar keuze:

Borgharen: 

  • introductie van natuurlijke begrazing met wildlevende paarden en runderen in RivierPark Maasvallei (sinds 1989) door ARK Natuurontwikkeling, de uitdagingen en de resultaten in het veld

Hochter Bampd: 

  • beheerfilosofie van Limburgs Landschap vzw in RivierPark Maasvallei; 
  • resultaten van natuuronderzoek in Hochter Bampd

Negenoord: 

  • herintroductie zwarte populier; 
  • Deelnemers aan een van de excursies ontvangen een rijk geillustreerde brochure over 30 jaar natuurontwikkeling in RivierPark Maasvallei

De webinar is ook zonder inschrijving te volgen via: https://www.rivierparkmaasvallei.eu/nl/maasinbeeldsymposium

Image
Genieten van de natuur in de Grensmaas (foto Hettie Meertens / ARK)

 

Contactpersoon