Volg je oergevoel en ga naar de Maashorst

25-05-2020

Van 2013 tot en met 2019 heeft ARK zich ingezet voor de ontwikkeling van de natuur in De Maashorst, het prachtige natuurgebied tussen Uden en Oss in Brabant. Eind 2019 konden we de balans opmaken. We zijn erin geslaagd om 112 hectare landbouwgrond toe te voegen aan de rest van de Maashorstnatuur. We introduceerden wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. We plaatsten 35 kilometer nieuw raster, 64 wandel- en fietspoorten, 11 men- en ruiterpoorten, 45 beheerpoorten, 16 veeroosters op fietspaden en 2 veeroosters op autowegen. En het belangrijkste: natuurlijke rijkdom is aanzienlijk toegenomen!

We hebben een mooie brochure gemaakt over wat ARK in deze zes jaar allemaal heeft gedaan en met welk resultaat. U kunt de brochure hier gratis downloaden. Een paar onderwerpen lichten we er hieronder vast uit.

Begrazing voor rijkere natuur

De opening van de natuurbrug over de A50 voor grote grazers was de kroon op het werk. Dit ecoduct verbindt - samen met het ecoduct over de N324 - het natuurgebied Herperduin met de rest van de Maashorst. Door koppeling en uitbreiding van begrazingsgebieden hebben grazers nu maar liefst 1300 hectare natuur tot hun beschikking. Er vindt genetische uitwisseling plaats tussen de kuddes pony’s en taurosrunderen aan beide zijden van de snelweg. De natuur bloeit op doordat de runderen en paarden het gebied openhouden, zorgen voor variatie in het landschap en via hun vacht en hun mest plantenzaden verspreiden. Rijkere natuur, daar doen we het voor.

Eind 2019 liepen er 22 wisenten in het (voorlopig nog) aparte wisentgebied. De wisenten zijn vaak goed te zien als je rondom het wisentgebied langs het raster loopt. ARK heeft het beheer van de kuddes overgedragen aan het Maashorstteam, maar we blijven de komende jaren graag in dit prachtige nieuwe natuurgebied betrokken.

Image
Exmoor pony’s bij een opdrogende poel.

Natuurrijkdom is toegenomen

In juni 2019 is in De Maashorst een ‘1000 soorten telling’ gedaan door de lokale natuurverenigingen. 127 natuurliefhebbers trokken het veld in, ook ‘s nachts. Het oude record van 840 soorten werd ruim verbroken: ze telden maar liefst 1232 plant- en diersoorten. Van roodpootvalk en zomertortel tot kleine parelmoervlinder, prachtlynxspin en wegdistel. De soortenrijkdom is met name in het begrazingsgebied toegenomen. Voor het derde jaar op rij broedden er grauwe klauwieren in het wisentengebied. Ook raven hebben succesvol gebroed.

Voorlichting en natuureducatie

In de Maashorst heeft ARK haar rol van aanjager van wilde natuur kunnen waarmaken. Het was een gedurfd project, mede door de introductie van wisenten. Zoals uit de brochure blijkt heeft ARK veel gedaan aan voorlichting over de grote grazers en natuureducatie. We hebben geprobeerd te laten zien dat het prachtige dieren zijn waar je van kan genieten. En dat je er met het houden van de juiste afstand niet bang voor hoeft te zijn.

50 Maashorstrangers actief

Maashorstrangers actiefARK heeft samen met Natuurcentrum de Maashorst in 2019 25 nieuwe vrijwilligers geworven en opgeleid. Er zijn nu 50 Maashorstrangers actief. Zij houden de grote grazers in de gaten, letten op hun gedrag en gezondheid, begeleiden excursies, controleren de rasters en beantwoorden vragen van bezoekers.

Contactpersoon