Werkzaamheden van start op Eiland van Brienenoord

18-02-2020

Het getijdengebied van het Eiland van Brienenoord wordt het komende anderhalf jaar uitgebreid. Hierdoor wordt eb en vloed beter beleefbaar, en komt er ruimte voor allerlei bijzondere planten- en diersoorten. Ook komen er twee nieuwe bruggen naar het eiland. Voor de zomer van 2021 moet alles klaar zijn.

Image
Atlantische zalm

Het Eiland van Brienenoord in de Nieuwe Maas te Rotterdam heeft al een getijdengebied aan de oostkant, dat wordt verder uitgebreid naar het westen. Door eb en vloed vrij spel te geven, kunnen planten, vissen en vogels worden aangetrokken die leven op de grens van zoet en zout water. Denk aan ijsvogels, lepelaars, spindotterbloem, zalm en steur. Ook komen er in plaats van stenen oevers natuurvriendelijke, aflopende oevers aan de west-, oost- en zuidkant, zodat dieren en planten  makkelijker kunnen vertoeven op dit bijzondere stukje Rotterdams grondgebied. 

Image
Spindotter

Bruggen

Om het bijzondere natuurgebied goed bereikbaar te maken voor bezoekers komen er twee nieuwe bruggen over het Zuiddiepje. De bestaande autobrug aan het einde van het Hoendiep maakt plaats voor een nieuwe voetgangersverbinding. De westpunt van het eiland wordt zo gelijk autovrij gemaakt. Net zoals nu mag ook straks alleen bestemmingsverkeer het eiland op. Ook kan er niet meer op het natuureiland worden geparkeerd.


Stap voor stap

De werkzaamheden voeren we in fases uit. Globaal starten we met het deel bij de jachthaven op het vasteland, daarna graven we de zuidoever af en in de zomer van 2020 starten we met de bouw van de twee bruggen. Vanaf eind 2020 pakken we de oostpunt aan en realiseren we de inrichting zoals de uitkijkpunten, bankjes en dergelijke. Tijdens de werkzaamheden blijft het eiland bereikbaar.

GetijdenpARK

Het was een zoektocht om tot een passende inrichting te komen met alle partijen die samenwerken voor het Eiland van Brienenoord. ARK heeft vooral meegedacht en geadviseerd over hoe we de typische dynamiek van het water die bij een delta hoort de ruimte kunnen geven. Daarnaast denken we over het beheer van het eiland. De Schotse Hooglanders komen terug en zorgen voor de natuurlijke begrazing. Tijdens de werkzaamheden op het eiland blijft ARK samen met de Stad uit veldlessen geven aan kinderen uit de omgeving.

Het getijdenpark wordt mogelijk gemaakt door ARK Natuurontwikkeling, de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, subsidie van Europa, Wereld Natuur Fonds, Zuid-Hollands Landschap en

Houd onze agenda in de gaten voor een bijzonder evenement op 16 mei (de dag van het songfestival) op het eiland.

Contactpersoon