Zeearend bezoekt Kempen~Broek

23-01-2020

Op 19 januari heeft het Kempen~Broek een bijzondere gast ontvangen. Een zeearend die op de Hellegatsplaten is gezenderd trok door het Kempen~Broek en heeft enige tijd in het Stramprooierbroek doorgebracht. Het Stramprooierbroek is onderdeel van het Grenspark Kempen~Broek in België en zoals de naam ‘broek’ aangeeft een erg nat moeras gebied. Er liggen mooie elzenbroekbossen, wilgenstruwelen en verschillende vijvercomplexen en beken. Het is het hart van het Grenspark Kempen~Broek en tevens een van de stilste gebieden. Je kunt hier soorten zoals bever, roerdomp en bruine kiekendief tegenkomen.

Image
Zeearend

Verbinden en vergroten

ARK Natuurontwikkeling en Natuurmonumenten werken in GrensPark Kempen~Broek aan het vergroten en verbinden van natuurgebieden. De klimaatmaatregelen die ARK in het gebied uitvoert, worden betaald vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3-waterproject) en door Provincie Limburg. Door hydrologische ingrepen maken we het Kempen~Broek in bepaalde delen ook steeds natter. Dat gebeurt overigens niet alleen in Nederland maar ook in België. Daar maken Natuurpunt en Limburgs Landschap vzw (BE) zich sterk voor de verbetering van de Belgische natuurgebieden van het Kempen~Broek en ook daar neemt het areaal natuurgebied toe.

Natuurontwikkeling werpt vruchten af

Zeearenden zoeken stilte, rust en ruimte en werden al vaker in en rond het Kempen~Broek waargenomen. Tot nog toe vooral overvliegend. Dat een vogel nu ook daadwerkelijk in het gebied is neergestreken, laat zien dat het herstel, vergroten en verbinden van natuurgebieden in het Kempen~Broek effect heeft en nieuwe soorten naar het gebied trekt. Hopelijk slaat de zeearend het gebied in zijn geheugen op en zal deze grootste roofvogel van Nederland terugkeren om in de toekomst langer in het gebied te verblijven. Of nog mooier: met een partner een nest bouwen.

Image
Zeearend, tekening: Jeroen Helmer

Volg de zeearend

De zeearend die het Kempen~Broek bezocht, is van een gps-zender voorzien door de Werkgroep Zeearend. De verschillende zeearenden die in Nederland met zo’n zender zijn uitgerust, zijn te volgen via: https://portal.werkgroepzeearend.nl. Meer informatie over het zenderproject kun je hier vinden: www.werkgroepzeearend.nl/gps-onderzoek.

Partners

  • Logo EU Programma Plattelandsontwikkeling
  • Logo Provincie Limburg