Alleen otters mogen door de Ooijse Graaf om te vissen

27-05-2021

In de Ooijpolder bij Nijmegen ligt de Ooijse Graaf. Het rietmoeras in deze oude arm van de Waal is verdroogd en dichtgegroeid. ARK heeft het gebied twee jaar geleden aangekocht om het gebied weer nieuw leven in te blazen. In het najaar gaan we maatregelen nemen om het rietmoeras meer open te maken. Dat is belangrijk voor moerasvogels. Verder willen we ook maatregelen nemen om te zorgen dat het rietmoeras ook in droge zomers goed gevuld blijft met water. Hopelijk zien we dan weer de roerdomp, woudaap, grote karekiet en bruine kiekendief terug. En natuurlijk verwachten we dan otters!

rust is nodig voor moerasvogels

De natuur in de Ooijse Graaf, moet zich in alle rust verder kunnen ontwikkelen. Helaas kregen we steeds vaker berichten dat vissers het rietmoeras gebruikten om bij het water te komen en zo de rust in het gebied verstoorden. Dat is niet de bedoeling. Ook kregen we meldingen dat er stropers actief waren en wildkampeerders zouden overnachten. Ook kleinere natuurverstorende activiteiten zoals mensen met niet aangelijnde honden werden gemeld. Om bezoekers duidelijk te maken dat deze activiteiten niet zijn toegestaan is nu op twee plaatsen een duidelijk bord geplaatst (zie de foto hieronder). Nabij de kruising Erlecomseweg/Duffeltdijk en naast het fietspad langs de Kapitteldijk. Iedereen die daar wil struinen zonder de natuur te verstoren, blijft uiteraard van harte welkom. Maar het betreden van het rietmoeras blijft voorbehouden aan de vogels, otters en andere dieren.

Image

Contactpersoon