Diepgang, context en de nodige sjeu

03-06-2021

Met veel kunst en vliegwerk is het gelukt om op 20 mei 2021 met zo’n 100 studenten van de Wageningen Universiteit coronaproof op pad te gaan langs de Oosterschelde en de Noordzee. En zo kleur te geven aan wat in theorie op de opleiding wordt aangereikt. Door bijvoorbeeld stenen te keren en daaronder zeespinnen en allerlei soorten krabbetjes te vinden. Of op je buik op de vlonder te liggen en te turen in het heldere water. Ongelofelijk hoeveel soorten er al op een klomp opgeviste oesterschelpen huizen: diverse soorten zakpijpen, mosdiertjes, anemonen, wieren, mosselen, een zeenaaktslak! Wieren te proeven! Pieren uit de blubber vissen (of in Wageningse termen: benthos monitoring). Met garnalennetjes de Noordzee in. Of een uurtje vispluis te verwijderen uit aanspoelsel. Wat een ondankbaar werk. Deze oranje en blauwe kunststof draden zijn afval van de bodemvisserij. Het spoelt massaal aan.

Image
Studenten van de Wageningen Universiteit op pad langs de Oosterschelde en de Noordzee

De studenten volgen de opleiding “Introduction Marine & Estuarine Ecology”. De excursie stond in het teken van beleven en ontdekken. Diepgang en context wordt verder op de opleiding geboden. ARK Natuurontwikkeling droeg daar aan bij door middel van een inleidend gastcollege en groepsgesprekken met studenten achteraf. Het waren inspirerende gesprekken, vonden de ARK medewerkers. ARK'er Caroline van der Mark constateerde: “Het blijkt altijd weer een pittige uitdaging om ons verhaal over "procesnatuur" goed te laten landen. Dat is gewoon geen gemakkelijk verhaal, ook niet voor deze slimme studenten. Ze stappen zo weer over naar stikstofproblematiek, het gevaar van exoten of een bepaalde soort die beschermd moet worden.” Dat er gewerkt moet worden aan de bekendheid van de Noordzee als belangrijk natuurgebied, daar was iedereen het over eens. Maar hoe doe je dat? Een student: “You will need to think of new communication methods to create more admiration for the North Sea within the younger generation, for example through social-media, apps with immersive underwater experience, boat trips to reefs.” 

Het is duidelijk dat deze studenten zich zorgen maken over de achteruitgang van het leven in de Noordzee. De bedreigingen komen van vele kanten en zijn niet eenvoudig op te lossen. De aanpak van ARK en het Wereld Natuur Fonds zien veel studenten als hoopgevend. “The rewilding conservation approach of ARK sounds as an inspirefull one, it gives me relief for the future I face.”

Image
Studenten van de Wageningen Universiteit op pad langs de Oosterschelde en de Noordzee

Delta Talent is een initiatief van ARK Natuurontwikkeling en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De activiteiten van Delta Talent worden ondersteund door een brede groep bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en (overheids)instanties. Kijk voor meer informatie op deltatalent.nl.

Contactpersoon