Kickstart voor Fladderiep in Het Groene Woud

18-11-2021

In Het Groene Woud (een gebied in Noord-Brabant tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch) ontwikkelt ARK nieuwe natuurgebieden die de versnipperd geraakte overgebleven natuur weer moet verbinden. Eén van de meest bijzondere boomsoorten, de fladderiep, was bijna helemaal uit Nederland verdwenen.

Nico de Koning van ARK Naturontwikkeling vertelt: "Afgelopen winter hielp ARK honderden fladderiepen wortel te laten schieten, om zo een kickstart te geven aan het bosherstel in het Dommeldal. Na drie heel droge jaren, was het afgelopen jaar een perfect groeiseizoen."

Image
Fladderiep met plankwortels. Foto: Ger van Oetelaar / ARK Natuurontwikkeling

 

Leembos

Van nature komt de fladderiep voor in vochtige gebieden zoals hardhout-ooibossen en andere periodiek natte gebieden. In Nederland zijn vochtige bossen relatief zeldzaam geworden loofbossen die voorkomen langs rivieren en beken, op veen en zoals in Brabant op zandbodem met veel leem. Je kan leembos zien als de superwaardevolle, veel nattere buur van bos met eiken en beuken, maar droger dan bijvoorbeeld wilgen- of elzenbos.

Leembos staat een deel van het jaar onder invloed van stagnerend regenwater. Door de leem kan (regen)water niet diep in de bodem zakken maar stagneert op de leemlaag. Deze leemlaag bevat bovendien veel kalk en andere mineralen. Doordat deze mineralen in het water worden opgelost wordt het grondwater aangereikt. Dit levert dan weer belangrijke bouwstoffen voor verschillende planten en dieren. Omdat de leem relatief ondiep ligt (ca 1,20m beneden het maaiveld)

Verschillende boomsoorten, waar er een heel aantal zeldzaam van zijn geworden, horen thuis in deze bosgemeenschap: fladderiep, zwarte populier, linde en zoete kers. De fladderiep is bijzonder omdat deze boom, meer dan de meeste andere soorten, plankwortels kan vormen die stevigheid opleveren op een drassige ondergrond. Daarmee maken ze dat een leembos behoorlijk op een Lage-Landenversie van een tropisch regenwoud kan lijken.

Minder gevoelig voor iepenziekte

Ook is belangrijk dat de fladderiep minder gevoelig is voor de iepenziekte: de kever die de iepenziekte overbrengt heeft een voorkeur voor de gladde iep, een beetje voor de ruwe iep, en het minst voor de fladderiep. Bijgevolg wordt de fladderiep veel minder besmet en hebben onze iepen in Het Groene Woud een heel goed toekomstperspectief!

Brabants Goud in Het Groene Woud

ARK Natuurontwikkeling investeert samen met lokale partners en partijen in Het Groene Woud. ‘Brabants Goud in het Groene Woud’ roept grondeigenaren en bewoners op om samen de kans te grijpen om Het Groene Woud nog mooier te maken voor mens en natuur.