Meer ruimte voor natuurlijk bos

05-03-2021

De concept Bossenstrategie van het ministerie van Landbouw, Voedselveiligheid en Natuur zet in op meer en gezonder bos in Nederland. Dat betekent dat onze bossen de komende decennia moeten worden omgevormd tot gemengde loofbossen met klimaatbestendige inheemse boomsoorten. De bossenstrategie kiest daarbij voor een gecontroleerde en geregisseerde aanpak, met veel aandacht (en middelen) voor vlaksgewijze aanplant en ruimte voor periodieke kleinschalige kaalkap.

In deze insteek is weinig ruimte voor natuurlijke processen als spontane vestiging, wildvraat, windworp en bodemwoeling. Dat is jammer, want waarom zouden wij het ontwikkelen van meer en vitaler bos en levende bosbodems niet aan de natuur zelf kunnen overlaten?

Image
Wandelend bos

Gratis natuurlijk bos

In haar nieuwe bossenvisie “Het wandelende bos” laat ARK Natuurontwikkeling zien dat een natuurlijke, meer spontane bosontwikkeling, ook in Nederland mogelijk is. Geheel spontaan en gratis. Het is een kwestie van ruimte geven, de boel op gang brengen, de tijd geven en volgend begeleiden. En het vraagt vooral een andere, open blik, op hoe een natuurlijk bos in Nederland er eigenlijk uit ziet.

Amendement op de bossenstrategie

Ook het “Amendement op de bossenstrategie” biedt zo’n nieuwe, blik op het bos. Daarin laten de stichtingen “Natuurvolgend Bosbeheer” en “NatuurAlert Nederland” zien dat door het nalaten van handelingen zoals kaalkap en herbebossing zowel schade aan het bos en de bosbodem wordt voorkomen als veel geld wordt bespaard. En dat in een natuurlijk bos door uitkap van individuele bomen een zowel economisch als ecologisch verantwoorde oogst van duurzaam constructiehout mogelijk is.

Image
Bodemwoeling en haar sleutelrol in de natuur

Kiezen voor natuurlijk bos

Kortom: laten wij inzetten op een bosbeleid dat meer ruimte en middelen vrijmaakt voor spontane vestiging en cyclische ontwikkeling van natuurlijke boslandschappen, bossen waarin groei én afbraak, vraat en bodemopbouw een natuurlijk onderdeel zijn. En laten wij vlaksgewijze houtproductie kwalificeren naar wat het is: agrarische productie die thuis hoort op gronden met een agrarische bestemming.

Het onderstaande filmpje van Knepp Castle in Engeland laat duidelijk zien hoe spontane bosontwikkeling werkt. Dat het werkt en hoge natuurwaarden oplevert is niet alleen daar te zien, maar ook op tal van natuurontwikkelingsplekken in Nederland, zoals de Gelderse Poort, de Maashorst, het Geuldal en de Slikken van de Heen.

 

Contactpersoon

Meer informatie

Downloads