Remonte van de otter bij Roermond

23-05-2021

Inventarisatie van otters in het Limburgse rivierenland laat zien dat Zuid-Nederland langzaam weer veroverd wordt. De otter stierf in 1985 uit in de provincie Limburg. Sinds 2002 is de otter echter op de weg terug na uitzet in het Nationaal Park Weerribben-Wieden. De populatie groeit en vanuit het uitzetgebied trekt de otter geleidelijk verder het land in.

Image
Otter

De otter is bezig met een heuse remonte of comeback. Momenteel telt Nederland zo’n 450 otters. De dieren komen vooral voor in het noordoosten van het land. Een paar enkelingen trekken naar het zuiden, maar er zijn nog genoeg regio’s waar de otter nog niet is waargenomen, waaronder in grote delen van Limburg. De afgelopen jaren zijn hier wel sporadisch sporen van de otter gevonden. Maar een otter die gesetteld is, werd nog niet vastgesteld.

Roerdal

Begin dit jaar werd een otter waargenomen in de omgeving van Roermond met behulp van een wildcamera. Zou dit dezelfde zijn als de otter die afgelopen zomer in Sint Odiliënberg is gezien? Tamira Hofmans zocht het uit voor ARK Natuurontwikkeling door middel van actieve monitoring. Samen met ARK’er Bram Houben ging ze op pad, op zoek naar spraints (otterpoep) voor DNA-onderzoek. Met succes!

Image
Van links naar rechts: prent Hambeek, spraint Hambeek en spraint Roer. Foto's: Tamira Hofmans

Op 26 januari vonden ze onder een brug bij de Hambeek een spraint en na verdere inspectie bleken er duidelijk ook otterprenten (sporen) aanwezig. Op een later moment is ze teruggegaan na het gebied, om te zien of er nog meer sporen te vinden waren. Dinsdag 2 Februari trof ze ook twee spraints aan onder een brug die over de Roer heen loopt. In totaal zijn drie spraints en op één locatie prenten gevonden.

Terug in Limburg?

Wat betekent het opduiken van deze waterliefhebber bij Roermond? Er is duidelijk een otter actief in de omgeving. Of deze blijft of later weer door- of terugtrekt is onduidelijk. Meer monitoring is daarvoor nodig. Maar het begin is er. Spraints zijn opgestuurd naar Wageningen Environmental Research voor DNA-onderzoek. Hopelijk geeft dat duidelijkheid of het een vrouwtje of mannetje betreft. En of deze verschillende spraints afkomstig zijn van één otter, of dat er misschien wel twee dieren in de omgeving aanwezig zijn. De monitoring wordt in ieder geval voortgezet en de hoop is om de spraint- en prentcollectie aan te kunnen vullen met meer waarnemingen van de otter in Limburg. 2021 is niet voor niets door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot ‘Jaar van de otter’, dus laat ze maar komen!

Lees hier de volledige inventarisatie van otters in Limburg.

Contactpersoon