Twee wisentkalfjes geboren op Bevrijdingsdag

21-05-2021

Hoewel veulens en kalveren door het hele jaar heen geboren worden, is de geboortepiek bij de meeste grazers in het voorjaar. Bij wisenten start het geboorteseizoen iets later, vanaf eind mei. Dit jaar werden we op 5 mei op zowel de Maashorst als op de Veluwe dan ook blij verrast door de geboorte van wisentkalveren. Het ging om twee gezonde koekalfjes die goed verzorgd worden door hun kudde. Komende periode verwachten wij in de natuurgebieden Slikken van de Heen, Maashorst en Veluwe nog meer kalveren. Op de Maashorst is afgelopen week al een tweede kalfje geboren.

Image
Wisentkalf geboren op de Maashorst op Bevrijdingsdag 2021. Foto: Arjen Boerman, FREE Nature

Bijzondere kalfjes

De wisentkalfjes die geboren werden op Bevrijdingsdag zijn bijzonder. Wisentkalveren worden zeer zelden zo vroeg in het seizoen geboren. Ook is het voor beide moederdieren voor het eerst dat ze een koekalf krijgen in hun huidige leefgebied. Het koekalf op de Maashorst heeft bovendien ook nog eens een speciale genetische afkomst. Haar oma komt namelijk uit de wilde kudde in het oerbos van Białowieża in Noordoost-Polen. Zij is dus erg waardevol voor de genetische diversiteit van de Europese populatie als geheel.

Bescherming

Alle dieren zorgen zo goed mogelijk voor hun nakomelingen en vooral moeders zullen hun kroost extra willen afschermen. Met name van honden en mensen die de dieren van dichtbij benaderen. Zo ook de wisenten. Middels kopschudden, schrapen met de voorpoten of - in uiterste gevallen - korte schijnaanvallen naar voren, geven ze aan dat je afstand moet houden. Dit beschermende gedrag komt voort uit duizenden jaren evolutie tussen wisenten en roofdieren als bruine beer en wolf. In de Maashorst zie je dit gedrag wanneer bezoekers en honden te dicht bij de dieren komen. De dieren vertonen hun natuurlijke gedrag, net als bij de mens waarbij een moeder haar kinderen afschermt van bedreigende situaties. Wees dus respectvol en houd afstand, zelfs al zit er een draad of hek tussen.

Image
Wisentkalf geboren op de Veluwe op Bevrijdingsdag 2021. Foto: Sabine Wolters, FREE Nature

Genieten op gepaste afstand

Door het houden van voldoende afstand, ook langs het raster, voorkom je dat dieren zich genoodzaakt voelen om beschermend gedrag te uiten. Een dier wat zijn natuurlijke gedrag vertoont kun je daar immers niet op afrekenen. Omdat dit voor veel bezoekers lastig in te schatten is en omdat enkelen hun invloed op de dieren onderschatten, zijn er op verschillende locaties bufferzones gemaakt door een extra draad te plaatsen. Kom dus vooral kijken, blijf op de paden, neem je verrekijker en/of telelens mee en blijf op een respectvolle afstand.

Contactpersoon