Uren turen naar grote grazers

20-01-2021
Frederieke
Stagiairede van de studie Toegepaste Biologie

"In de Kleine Willemswaard in Tiel heb ik onderzoek gedaan naar het gedrag van de Schotse Hooglanders die sinds september 2020 in het gebied aanwezig zijn.

Image
Frederieke heeft voor haar onderzoek heel wat uren tussen de Schotse Hooglanders doorgebracht.

Opkijken... en weer verder eten

ARK wil het gebied graag op een natuurlijke manier beheren om zo een stukje vrije natuur te creƫren waar de bewoners van Tiel van kunnen genieten. Daarom is er in het beheer gekozen voor begrazing door Schotse Hooglanders. In de Kleine Willemswaard hebben ze specifiek voor deze soort gekozen omdat Schotse Hooglanders van nature een rustig karakter hebben. Daardoor doen deze dieren het goed in gebieden waar veel recreatie plaatsvindt.

In mijn onderzoek naar het gedrag van de Schotse Hooglanders heb ik vooral gekeken naar hoe de dieren reageren op bezoekers en honden. Hiervoor heb ik de runderen 13 weken lang, 2 tot 3 dagen per week geobserveerd. Ik vond het heel fascinerend om te zien hoe deze dieren als een familie samenleven. Tot nu toe viel het op dat de runderen meestal niet echt reageerden wanneer er mensen voorbij wandelden. Soms keken ze even op en ze aten daarna rustig verder. Honden lijken ze iets meer in de gaten te houden, maar over het algemeen reageren de grazers passief: ze kijken op of lopen weg. Ik ben nu nog druk bezig met het analyseren van alle informatie. In februari ben ik klaar met mijn stage en zal mijn verslag ook geplaatst worden op de website van ARK.

Image
De kudde Schotse Hooglanders in Tiel. Foto: FREE Nature

een nieuwe bewoner

Ik vind het tot nu toe zeer interessant om stage te lopen bij ARK en ik vind het fijn dat ik tijdens mijn stage veel tijd buiten in het veld heb kunnen doorbrengen. Tijdens het observeren zijn we erachter gekomen dat er een bever in de Willemswaard is komen wonen. In de geulen hebben we veel sporen gevonden en heeft de bever veel van de wilgen doorgeknaagd en er zelfs een burcht gebouwd. Dit was voor mij de eerste keer om op die manier sporen te bekijken van een wild dier. Een mooie afsluiting van mijn veldwerk in de Kleine Willemswaard!"

Contactpersoon