Weer enthousiaste klassen aan het Haringvliet

20-10-2021

We mogen weer!” Ja, inderdaad. Wat fijn om dit weer een keer te mogen zeggen. Na de verlichting van de coronarestricties was het na de zomervakantie dan eindelijk weer mogelijk om klassen te verwelkomen op het Quackstrand bij Hellevoetsluis. Van beversporen tot vervelde wolhandkrabben, van natte broeken tot zonnebrand en van wilde rucola tot een dode aalscholver. “Dit is echt gaaf” is een veel gehoorde opmerking.

In totaal zijn er deze nazomer zeven klassen ontvangen op het strand. Allemaal klassen van scholen in Hellevoetsluis: De Wateringe, Het Palet en basisschool De Kring. Met de inzet van de leerkrachten, enthousiaste hulpouders en vrijwilligers van het IVN zijn de veldlessen met succes uitgevoerd.

Image
Leerlingen aan de slag langs het Haringvliet

Voorafgaand aan de veldlessen hebben de klassen eerst een voorbereidende les gekregen over het Haringvliet, de delta en het belang van een goede overgang van zoet en zout water voor de deltanatuur.

In het veld zijn de leerlingen met tien opdrachten op avontuur gegaan in de spannende en gevarieerde natuur van het gebied. Een aantal kinderen had speciaal voor deze les nieuwe laarzen gekocht! Al struinend, juttend, geblinddoekt, spottend en vissend hebben de leerlingen geweldige kennis en herinneringen opgedaan “Meneer, we hebben een dode arend gevonden. Echt vet!”. “Ik vind deze steen zo gaaf, mag ik hem houden?”. “Meneer, heeft u dat beverhol ook al eens gevonden?” Allemaal opmerkingen van kinderen die met deze buitenles de ogen hebben kunnen openen voor belevenissen in de natuur van hun eigen ‘achtertuin’.

Zo zijn er veel waterdiertjes even aan hun natte huis onttrokken om bewonderd te worden. Blankvoorns, wolhandkrabben, zoetwatergarnaaltjes en waterpissebedden. Ook de landdiertjes krijgen tijdelijk een plek in de spotlight. Van een naaktslak die zichzelf bewust leek van zijn woningnood en in een leeg huisje kroop, tot een verbaasde pad. Steeds meer leerlingen lijken zich de noodzaak van het schoonmaken van de stranden en natuurgebieden in te zien. Een paar volle vuilniszakken met plastic rotzooi en zelfs een hele tent werden uit de natuur verwijderd om te worden weggegooid.

Ook werden er weer veel nieuwe rivieren en een eigen delta gevormd dankzij de opdracht ‘minirivier’. In deze opdracht worden er door een team van leerlingen steeds op dezelfde plek emmers water geleegd. Het is mooi om te zien hoe deze minirivier ontstaat en zich een weg naar het Haringvliet stroomt. Klei en stenen buigen de stroom af en bij de monding vormt zich een heuse mini-delta. In veel gevallen komt de beheerlust van de kinderen naar boven en worden er dammen en dijken gemaakt, die soms door de ondeugende rivier worden omzeild en doorbroken.

Image
De minirivier: een nieuwe delta in de oude delta.

Sinds januari 2019 gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier en kunnen rivier en zee elkaar weer ontmoeten Dit is een belangrijke stap voor de natuur in deze delta. Dit veldlesproject wil schoolkinderen uit de directe omgeving van het Haringvliet betrekken en enthousiasmeren. Komend voorjaar kunnen ook bovenbouwklassen van andere basisscholen uit de omgeving deelnemen aan dit veldlesproject. Aanmelden en meer informatie via ernst.schrijver@ark.eu.

Contactpersoon