Buien beter bergen

17-03-2022

in de bodems en de bossen van het heuvelland

Image
Buffering van regenwater in natuurgebied
In opdracht van ARK Natuurontwikkeling heeft Rombus Natuurfilms een korte documentaire gemaakt. Met het zomerhoogwater in 2021 als aanleiding laten we zien hoe de kans op een plotselinge hoogwaterpiek in het dal kleiner wordt als regenwater beter in de bodem kan dringen. De natuur kan ons helpen door haar belangrijke sponswerking te verbeteren: een grote hoeveelheid regenwater langer vasthouden en geleidelijk weer afgeven richting het stroomdal van de Limburgse beken.

Wanneer bodems na langdurige regen verzadigd raken, zal het regenwater oppervlakkig en snel afstromen. Obstakels zoals natuurlijke vegetaties en beverdammen remmen het afstromen van het water bovengronds. Als het langdurig en /of heel zwaar regent, zullen beken als de Geul en de Gulp uiteindelijk toch uit hun bedding treden. Zo'n overstroming is een natuurlijk verschijnsel. In een natuurlijke dalvlakte is dat geen enkel probleem, het is onderdeel van de natuurlijke dynamiek van een beekdal. Problemen onstaan wél als de dalvlakte gebruikt wordt door mensen, als huizen of bouwland onder water loopt. Dan is de persoonlijke ellende en impact groot. Voor inwoners van de Limburgse dorpen is natuur dan ook een belangrijke bondgenoot. Het tijdelijke oponthoud van water in de natuur zorgt er zelfs voor dat het water in een dorp verderop minder hard stijgt. Als gevolg van het veranderende klimaat komt naast regen ook droogte vaker voor: het langer vasthouden van water is op die momenten ook weer voordelig. Zo is de sponswerking van de natuur een bondgenoot in de waterhuishouding én waterveiligheid.

 

 

De natuur kan dus bijdragen aan een betere hoogwaterveiligheid. Men spreekt wel van nature based solutions. ARK Natuurontwikkeling zet zich volop in voor dit type van oplossingen, samen met partners. Beekdalbreed en grensoverschrijdend. Zo ontstaat een klimaatbestendig, veilig en aantrekkelijk Geuldal en Gulpdal. ARK ontvangt hiervoor financiële steun van de Nationale Postcode Loterij, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Limburg.

Image
Rombus Natuurfilms in actie in het Geuldal

Monique Moors van Rombus Natuurfilms brengt voor 'Buien beter bergen' de rol van natuur in de waterhuishouding in beeld.

 

Contactpersoon