Intentieovereenkomst ARK en Cycas Capital

11-05-2022

Cycas Capital en ARK Natuurontwikkeling hebben een intentieovereenkomst gesloten om te gaan samenwerken op het gebied van natuurontwikkeling, te starten in het gebied de Geelders.

Image
Cycas Capital en ARK Natuurontwikkeling tekenen een intentieovereenkomst in De Geelders. Foto: Wim Baring/ARK Natuurontwikkeling

Cycas Capital is, samen met ingenieursbureau Arcadis, bezig met het opzetten van een investeringsfonds, genaamd ReTimber. Dit fonds gaat investeren in natuurlijke, biodiverse bossen die duurzaam CO2 opslaan en op de lange termijn voorzien in duurzame, circulaire bouwmaterialen (hout). ReTimber gaat zich richten op het investeren in bestaande bossen en op het omzetten van landbouwgronden naar bossen in Nederland (later ook in de rest van Europa). Het is een impact-fonds voor toekomstbewuste investeerders, die verdere klimaatverandering willen tegengaan en de biodiversiteit in Europa willen vergroten.

In de intentieovereenkomst is afgesproken dat ReTimber bereid is gronden van ARK Natuurontwikkeling in het Geelders over te nemen en dat gezamenlijk op zoek zal worden gegaan naar uitbreiding van natuur rondom de Geelders en andere natuurbieden waar ARK actief is. Op deze manier financiert ReTimber de uitbreiding van natuur in Nederland.

“Het inspirerende aan deze samenwerking is dat wij met Cycas Capital en ReTimber kunnen laten zien dat natuur het investeren waard is. Natuurlijke bossen zijn waardevol, als rijke leefomgeving, als waterberging, als CO2-opslag, als bron van hoogwaardig constructiehout en bron van biodiversiteit. ReTimber heeft een geïntegreerd for-purpose-business-plan ontwikkeld waarin dit alles daadwerkelijk wordt gestapeld.” | Jos Rademakers, directeur ARK Natuurontwikkeling

Image
Bospad in De Geelders. Foto: Bert Vervoort

De Geelders

De Geelders is een uniek natuurgebied, want het is een van de laatste vochtige leembossen in Nederland. Vochtig leem levert perfecte leefomstandigheden op voor bijzondere – vaak zeldzame – planten en dieren. Zoals eenbessen en de Franse aardkastanje. Maar ook wespendieven, wielewalen en houtsnippen. Je treft hier zelfs een opmerkelijk schaaldiertje aan: het oranje-blauw zwemmend geraamte, een uiterst zeldzaam oerkreeftje dat bijna nergens anders in Nederland voorkomt.

“We zijn erg blij met de samenwerking met ARK Rewilding Nederland. We hebben een gezamenlijke visie op natuur, om biodiverse bossen te creëren waar zoogdieren, vogels en insecten goed gedijen en ook de mens profiteert van goede toegankelijkheid en een rustgevende plek om te wandelen.” | Bartel Huibregtsen, directeur Cycas Capital

Het belang van nieuwe natuur

Het vorige week verschenen rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft nog eens benadrukt dat de oplossingen om te voorkomen dat de aarde met meer dan 1,5 graad opwarmt snel moeten worden ingezet. Volgens het rapport wordt een vijfde van de totale wereldwijde uitstoot veroorzaakt door de manier waarop land wordt gebruikt. Voorbeelden zijn ontbossing, de uitstoot van methaan door vee en het gebruik van stikstof in de landbouw. Dit betekent dat er veel winst te behalen is door verandering van landgebruik, het creëren van nieuwe natuur en het stoppen van ontbossing.

“Een van de oplossingen om klimaatverandering af te remmen, is het creëren van nieuwe natuurlijke bossen. Deze bossen nemen tijdens de hun ontwikkeling CO2 op, met als positief effect het verminderen van de opwarming van de aarde, en daarnaast creëren ze een inspirerende biodiverse omgeving en schone lucht. ARK Natuurontwikkeling ontwikkeld deze bossen op een mooie creatieve en biodiverse manier.” | Eduard Elias, directeur Cycas Capital

Image
Leembos in De Geelders, Het Groene Woud. Foto: Lars Soerink/Vilda

Cycas Capital

Cycas Capital richt zich op het structureren van investeringsmogelijkheden om een duurzame toekomst te creëren. Daarbij overbruggen ze de kloof tussen de kapitaalmarkten en de kansen die een duurzame wereld en economie ondersteunen. Uitgangpunt hierbij is dat de natuur kan functioneren zonder een economie, maar dat een economie niet kan functioneren zonder de ecosystemen die de natuur biedt. De focus van Cycas Capital is daarom niet alleen economische impact, maar ook de milieu- en sociale gevolgen van investeringen. Hierbij wordt de status quo uitgedaagd om duurzame alternatieven te creëren.

Over Ark Rewilding

ARK Rewilding Nederland realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie, en streeft naar vrij toegankelijke natuur. Daarbij is ARK een aanjager van wilde natuur. Dit betekent dat de natuur weer zoveel mogelijk haar gang mag gaan in gebieden die ARK ontwikkelt. Dit resulteert in een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna.

Contactpersoon