Nieuwe natuur in het Gulpdal

06-10-2022

We hebben weer iets te vieren; vorige maand is het gelukt om een bijzonder stuk grond aan te kopen in het Gulpdal! ARK werkt sinds 2018 aan een klimaatveiliger Gulpdal, samen met partners Staatsbosbeheer in Nederland, Natagora in Wallonië en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren in Vlaanderen. Er worden diverse natuurlijke maatregelen getroffen om water langer vast te houden. Zodat er minder water versneld in de rivier terecht komt bij hevige regenbuien, en dat betekent meer vocht in de bodem in droge tijden. Voorbeelden zijn de aanplant van struweel en bos, het herstellen van graften, extensiever beheer van graslanden, het verwijderen van drainages, het omvormen van akkers naar permanent grasland, het herstellen van beken en bronnen, maaiveldverlaging bij de rivier en grondaankoop. 

Sponswerking vergroten

Het vergroten van de sponswerking van de bodem is één van de belangrijkste doelen bij het klimaatrobuuster inrichten van het landschap. Een gezonde bodem met veel bodemleven bevat veel poriën waar water in kan dringen tijdens een regenbui. Kruiden, struiken en bomen dragen bij aan een luchtigere bodem doordat ze diep(er) wortelen in de bodem. Daarbij vertraagt ruwe begroeiing ook bovengronds afstromend water. Aanplant van bomen en struiken draagt direct bij aan een structuurrijkere bodem, net als omzetten van akkers naar permanent grasland en door minder dieren per hectare te laten grazen. Wanneer er behalve gras ook verschillende kruiden, struiken en bomen groeien, is het niet alleen bovengronds maar ook ondergronds biodiverser, en dat betekent meer ruimte voor water.

Met onze laatste aankoop in het dal van de Gulp gaat zes hectare grasland extensiever beheerd worden. De natuur gaat profiteren doordat er meer soorten kruiden, struiken en bomen zullen komen, deels door aanplant en deels op eigen kracht. Bovendien zitten er in dit grasland gedraineerde bronnen. Het mineraalrijke en waardevolle bronwater wordt nu nog via buizen ondergronds versneld afgevoerd naar de Gulp. Door de drains te verwijderen en ruimte voor het bronwater te creëren herstellen we de moerassige zones die vroeger in het gebied lagen. Het water mag weer diep in de bodem dringen en zijn weg bovengronds vinden naar de Gulp. Dit soort kleine bronbeekjes waren vroeger talrijk in het heuvelland maar zijn van lieverlee veel verdwenen waardoor het zeldzame ecologische biotopen zijn geworden. Wie weet vinden we hier over een tijdje paarbladig goudveil, vuursalamanders en bosbeekjuffers!

Met dank aan de Nationale Postcode Loterij, Provincie Limburg, de EU (POP3waterproject van Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)

 

Contactpersoon

Partners

  • Provincie Limburg
  • Logo EU Programma Plattelandsontwikkeling