Samen aan de slag tegen overstromingen in Limburg

07-07-2022

Twee op de drie mensen in Limburg maken zich zorgen over de gevolgen van het opwarmende klimaat en het toenemende risico op overstromingen. De watersnood van vorig jaar laat zien dat het urgent én belangrijk is om onze omgeving aan te passen aan weersextremen. Onder de naam Natuurkracht gaat ARK samen met Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en het Wereld Natuur Fonds de komende drie jaar samen met de Limburgers aan de slag om het landschap op een natuurlijke manier in staat te stellen meer water te bergen, zodat extreme wateroverlast uitblijft.

Iedereen kan meedoen met Natuurkracht! 

Natuurlijke oplossingen tegen overstromingen zijn er in het groot en in het klein. Denk aan ruimte maken voor bosontwikkeling, vrije meandering van beken, natuurlijke graslanden met struwelen en bloemrijke ruigten. De komende jaren wil Natuurkracht dan ook alle Limburgers in het Geul- en Gulpdal uitnodigen mee te doen aan groene, veilige en aantrekkelijke oplossingen voor hoogwaterveiligheid. Via evenementen, diverse acties en een digitaal platform kan iedereen kennis en ervaringen met elkaar delen en ook zelf aan de slag. Natuurkracht wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij en heeft een fonds ingesteld van 1 miljoen euro voor lokale projecten die bijdragen aan natuurlijke oplossingen voor hoogwaterveiligheid. Het fonds wordt vanaf 1 oktober 2022 opengesteld en heeft als doel projecten te financieren die in het landschap met natuurlijke oplossingen werken, zodat ze als voorbeeld kunnen dienen en aantonen dat het mogelijk is en werkt. De precieze criteria waar projectaanvragen aan moeten voldoen, worden nu opgesteld. Binnenkort vindt je alle informatie daarover op deze website. 

Kom kijken op 14 juli 

Bijna een jaar geleden werd Limburg getroffen door extreme regenbuien. Het water kolkte door de straten en huizen kwamen onder water te staan. Een indrukwekkende gebeurtenis die in het collectieve geheugen gegrift staat. Onderzoek heeft aangetoond dat natuurlijke oplossingen erger hebben voorkomen en daar willen we graag op voortbouwen. Op 14 juli organiseren we vier excursies in het Geul- en Gulpdal waarbij we laten zien hoe de natuur zorgt voor waterberging. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/agenda-geuldal. Burgemeester van Valkenburg aan de Geul Daan Prevoo trapt het initiatief Natuurkracht 14 juli aanstaande af. 

Werken met natuur = win-win-win 

Kiezen voor natuurlijke oplossingen verkleint niet alleen de kans op klimaatschade, maar het gaat ook verdroging tegen, de natuur wordt soortenrijker, robuuster en veerkrachtiger. Bovendien levert het een mooi landschap op en zijn de kosten van deze maatregelen relatief goedkoop, afgezet tegen de grote materiële schade door de overstromingen in Limburg afgelopen zomer. De natuurlijke oplossingen voor waterberging in het Geul- en Gulpdal kunnen als voorbeeld dienen voor de rest van Nederland, als klimaatslim en toekomstbestendig landschap. Dankzij de natuur in het Geul- en Gulpdal heeft het landschap tijdens de zware en langdurige regen in 2021 gefunctioneerd als een klimaatbuffer en heeft daardoor erger voorkomen. Dit concluderen onderzoekers van Bureau Stroming in een onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten. "Zonder deze bufferende werking van het Geuldal was de waterstand in Valkenburg en Meerssen nog veel hoger geworden". Het is ook de ervaring van de samenwerkende natuurorganisaties. Al decennialang werken zij (mee) aan maatregelen om water in het Limburgse heuvelland te vertragen en bergen.  

Contactpersoon

Partners

  • Natuurkracht.org
  • Dit project werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij