Zeelessen gaan door met nieuwe partner

09-09-2022

Het groene energiebedrijf Ørsted steunt dit schooljaar (22/23) de zeelessen van het ARK Noordzeeprogramma. De actieve lessen van Moedertje Groen in Noordwijk, waarbij de kinderen zelf het zeeleven onderzoeken, kunnen op deze manier doorgaan. Ook is er nu ruimte voor het ontwikkelen van een tweede strandleslocatie en extra lessen. 

UPDATE: EXTRA LESSEN TE BOEKEN IN OKTOBER!

Kinderen van een jaar of tien de natuur in. Dichtbij huis. Wat is daar, in dat bos, die poel, die golven? Hoe voelt dat? Hoe ruikt het? Wat leeft er? Hoe waait de wind en schijnt de zon? Natuurbeleving kan niet uit een lesboekje of met een app. Daarom neemt ARK Natuurontwikkeling graag kinderen mee naar buiten. 

“We ontwikkelen en beschermen de natuur voor deze kinderen, en de hunne. Voor de generaties die na ons komen. Omdat we graag een mooie, gezonde wereld doorgeven, waar je je kunt verwonderen over de natuur, er kunt ontspannen. Houden van de natuur begint met de natuur zelf actief ervaren,” zegt Elma Duijndam, projectleider educatie bij ARK Natuurontwikkeling. 

Gedeelde waarden

ARK staat voor wilde natuur die voor zichzelf kan zorgen, waarin veel andere soorten óók floreren. Waar de mens welkom is. Waarin het klimaat leefbaar blijft. Ørsted deelt deze visie op de zorg voor toekomstige generaties en gelooft net als ARK in het belang van het actief betrekken van kinderen bij natuur en klimaat. 

Het Deense bedrijf is zeer actief om al in 2030 ‘netto positief’ te zijn voor biodiversiteit. Oftewel: de activiteiten van het bedrijf dragen dan bij aan het toenemen van het aantal soorten. 
Om dit te bereiken zijn ze onder meer gaan samenwerken met ARK Natuurontwikkeling/Noordzee. Samen gaan de organisatiestesten hoe de soortenrijkdomop zee kan toenemen in combinatie met alle windmolens die het bedrijf wereldwijd hoopt te bouwen om bij te dragen aan duurzame energie en de klimaatopgave. 
ARK en Ørsted zijn er samen van overtuigd dat ‘rewilding’ hiervoor een goede aanpak is: de zeenatuur een goede herstart geven om zichzelf daarna weer verder uit te breiden. Met levendige schelpdierriffen waar heel veel soorten zich thuisvoelen. Met roofvissen en zeezoogdieren die zorgen voor evenwicht. Met voldoende rustgebieden zodat vispopulaties weer kunnen groeien en vogels genoeg eten kunnen vinden. Met wieren en zeegras die snel CO2 uit de lucht opnemen.

Image
Kinderen bekijken wat in het net zit

Reprise en nieuwe locatie

Met de bijdrage van Ørsted zullen komend jaar weer minimaal twintig lessen in Noordwijk gegeven worden voor scholen uit de buurt. Daarnaast wordt er lesmateriaal gemaakt over natuur en energietransitie, en kan ARK een tweede leslocatie ontwikkelen aan de kust. Tijdens de zeelessen vist de klas zelf met een sleepnet in de branding (als wind en getij het toelaten) en wordt de vangst onderzocht. Het zijn gevarieerde lessen waarin wat zich voordoet in de natuur en de vragen van de kinderen leidend zijn. 

In de kinderboekenweek met thema Gi-ga-groen! zal de eerste zeeles van het nieuwe seizoen worden gegeven in Noordwijk (datum nog te bepalen). In mei wordt de serie hervat.  Lees hier meer over de lessen van vorig jaar.

Basisscholen uit de Noordwijk en de bollenstreek kunnen meedoen met groep 7 en 8. Opgeven kan via info@moedertjegroen.nl.

Meer informatie over ARK Educatie: Elma Duijndam, elma.duijndam@ark.eu, 06 20449862, projectleider ARK Natuurontwikkeling.

Meer informatie over Ørsted en hun visie op Wind op zee en rewilding: Stefan de Bruijn, xsdeb@orsted.com, 06 15186200,
www.orsted.nl

Contactpersoon

Partners

  • Ørsted
  • Moedertje Groen