De voorjaarsflora in Zuid-Limburg na 25 jaar begrazing

27-09-2023
Erwin Hörst & Thomas Pauw
Stagiairs Hogeschool Van Hall van Larenstein
"Hellingbossen zijn waardevolle bossen vanwege hun uitbundige bloei van voorjaarsflora. In De Dellen, een hellingbos nabij Meersen, lopen al 25 jaar Gallowayrunderen. Ze kunnen pendelen tussen het hooggelegen plateau en laaggelegen beekdal en de tussengelegen hellingbossen betreden en begrazen.

Het is februari wanneer we voor verkenning onze eerst stap zetten in de hellingbossen van De Dellen, in het gezelschap van onze begeleiders Leo Linnartz, Lucy Dötig en Hettie Meertens. De vorst lag op de grond en er was weinig te bekennen van voorjaar, afgezien van een enkel sneeuwklokje. Het bos was nog in rust maar we kregen een mooie eerste indruk. We voerden goede discussies hoe je nou de vegetatie van zo een gevarieerd landschap in kaart kan brengen om erachter te komen wat het effect van die grote grazers is. Door juiste afwegingen konden we aan de slag gaan met ons plan van aanpak.

Om het effect van begrazing vast te stellen, besloten we De Dellen te vergelijken met een onbegraasd hellingbos als referentiegebied, waarbij onze keuze viel op de bossen rondom De Bergse Heide. Door middel van twee rondes vegetatieopnamen, één voor de vroege voorjaarsflora en één voor de late voorjaarsflora, hoopten we voldoende data te verzamelen voor ons onderzoek.

In maart zetten we de tent op bij een camping bij Valkenburg voor de eerste ronde vegetatieopnames. Het was koud en de afwisseling van regenbuien maakte deze eerste ronde behoorlijk uitdagend. Maar de beloning kwam toen we de bosbodem zagen opbloeien met tapijten van bosanemoon en soorten als witte klaverzuring, maarts viooltjes en slanke sleutelbloem.

We hadden iets meer geluk met de twee ronde vegetatieopnames. De zon scheen en de bossen, die al prachtig waren tijden de eerste ronde, waren nu nog indrukwekkender. We zijn allebei erg fanatiek in het zoeken van mooie en bijzondere soorten. Zo werd er nog net niet 'christoffelkruid' geroepen toe we dit mooie en zeer zeldzame plantje tegen kwam. Dit was een erg leuke verrassing, maar we ontdekten ook andere prachtige soorten als gele anemoon, vingerzegge, eenbes en heelkruid.

 

Image
Eenbes
Eenbes. Foto: Bart Beekers

Nadat we alle data hadden verzameld, begonnen we met de verwerking ervan. Dit bleek uiteindelijk een uitdaging te zijn. We hebben af en toe geworsteld met hoe we de statistische analyse moesten toepassen, maar uiteindelijk hebben we een mooi resultaat bereikt.

Helaas konden we uiteindelijk geen harde conclusies trekken of begrazing een positief of negatief effect heeft op de voorjaarsflora in hellingbossen. Hoewel er enkele kleine voordelen waren waargenomen voor zowel onbegraasde als begraasde hellingbossen, waren deze niet significant genoeg om een definitieve conclusie te trekken.

Naast het projectwerk bezochten we regelmatig studentenochtenden en themadagen van ARK. De studentenochtenden waren altijd erg leuk met lezingen en excursies naar locaties zoals de Bizonbaai of Millingerwaard. Hier leerden we andere studenten kennen en raakten we in gesprek over onze onderzoeken en interesses. Op de themadagen leerden we ARK en haar medewerkers beter kennen. We ontdekten dat ARK bestaat uit een enthousiast team van natuurliefhebbers die ook van een beetje gekkigheid houden.

Hoewel we geen harde conclusies hebben kunnen trekken over begrazing en de voorjaarsflora, hebben we enorm genoten van ons afstudeeronderzoek. We willen ARK Rewilding Nederland en onze begeleiders hartelijk bedanken. We kijken ernaar uit om de visie van ARK af en toe mee te kunnen nemen in ons toekomstige werk".

> Stage lopen bij ARK Rewilding Nederland.

Contactpersoon