Expeditie onderzoekt mogelijkheid van herstel van Atlantis van de Noordzee

26-11-2023
Een expeditie voor onderzoek naar natuurherstel op de Doggersbank vertrok op zondag 26 november uit Lauwersoog. Met onderwatercamera's om de ecologie van de zeebodem in kaart te brengen en de beste locaties voor actief herstel te zoeken. De bescherming van de zandbank bestaat alleen op papier.

"Onze missie is om verder te gaan dan het beperken van de schade van de industriële activiteiten en om het potentieel van de natuur binnen dit iconische beschermde zeegebied te ontketenen," zegt Emilie Reuchlin van Doggerland Foundation.
"We moeten ervoor zorgen dat de Noordzee de ruimte en tijd krijgt om te herstellen. Na jaren van duiken en onderzoek in dit gebied zijn we nu klaar om met deze expeditie concrete herstelmogelijkheden te verkennen. We willen begrijpen hoe we de Doggersbank kunnen reanimeren tot het kloppende hart van het ecosysteem van de Noordzee."
ARK Rewilding Nederland, Blue Marine Foundation, Waardenburg Ecology, Martijn van Beenen Film Producties en Danny Copeland, cinematograaf varen mee met de expeditie die onder leiding  staat van de nieuwe Nederlandse organisatie Stichting Doggerland.

Voorbeeldfunctie 

De Doggersbank zou een voorbeeld voor de wereld kunnen zijn voor het herstel van de natuur - vissen, zoogdieren, schelpdieren en vogels - maar wordt nog steeds bedreigd door sleepnetvisserij in het Nederlandse en Duitse deel en door olie- en gasontwikkelingen in het hele grensoverschrijdende gebied van de Doggersbank. De ontwikkeling van windenergie is de meest recente bedreiging die nog eens boven op de eeuwenlange degradatie komt en snel toeneemt in het Britse deel.

De belangrijkste vragen voor de natuurherstellers zijn: Wat is er overgebleven van het zeeleven en de leefgebieden binnen dit beschermde gebied, dat eeuwenlang met sleepnetten is bevist en waar het grootste deel van de in het verleden zo rijke vispopulaties verloren is gegaan? Kan de Doggersbank een toonaangevend voorbeeld van rewilding worden, waar de natuur de ruimte krijgt om zich te herstellen en waar actief herstel de riffen herstelt die ooit op de Doggersbank lagen? Is er nog veel bodemfauna over, of vis, of zeezoogdieren? Zou het mogelijk zijn om leven terug te brengen in dit aangetaste gebied? Hoe zou herstel van de zee eruitzien en waar beginnen we?

Rewilding op grote schaal

Charles Clover, auteur van het boek Rewilding the Sea en medeoprichter van Blue Marine Foundation
"Ik vind het enorm spannend om daarheen te gaan en te zien wat we hebben beschermd, wat daar nu gebeurt en welk leven er in de toekomst kan worden teruggebracht. In de jaren vijftig wist elk schoolkind dat de Doggersbank de plek was waar alle vissen in de zee leefden. Er waren vleten, er was steur en er waren enorme heilbotten zo groot als een mens. Die zijn allemaal verdwenen voor zover we weten. Nu het Britse deel van de Doggersbank beschermd is tegen sleepnetvisserij, hebben we een kans om ze terug te brengen - als we maar de ruimte hebben om dat te doen."

Marijke van de Staak van het programma Noordzee van ARK Rewilding: "We zijn op zoek naar goede aanknopingspunten voor rewilding op grote schaal. Alleen uitgestrekte ge-rewilde gebieden zullen genoeg ecologische impact en robuustheid bieden om de krachten van de zee en het geïndustrialiseerde gebruik ervan te weerstaan."

Resultaten 

De onderzoekers keren na een week terug met een schat aan nieuwe kennis en inzichten. Vervolgens zullen zij de data analyseren en een concreet plan van aanpak maken om deze grootste natuurhersteloperatie van de Noordzee ooit tot een succes te maken. Het doel is om binnen tien jaar dit Atlantis van de Noordzee weer de kraamkamer te laten worden van een gezonde, levendige Noordzee waar natuur en biodiversiteit bestaansrecht krijgen na te lang geleden te hebben onder de activiteiten van visserij, energieopwekking en de scheepvaart.

Image
Zee-zandbodem na bodemvisserij
Het effect van bodemvisserij: een opgeploegde zeebodem. Foto: Peter van Rodijnen, Dutch Maritime Productions.

Organisaties

Over Doggerland Foundation: Doggerland Foundation is in 2022 opgericht door Thomas Rammelt en Emilie Reuchlin met als missie het beschermen en herstellen van de Noordzeenatuur. Doggerland Foundation onderneemt juridische stappen zodat de overheid haar eigen minimale beschermingsverplichtingen nakomt, en om het volledig potentieel van de natuur te benutten door actief herstel van de Doggersbank.

Over ARK Rewilding Nederland: ARK Rewilding Nederland is sinds 1989 aanjager van wilde natuur in Nederland en een van de oprichters van Rewilding Europe. Rewilding gaat over het creëren van meer en wildere natuur op basis van vertrouwen in - en gebruik van de eigen kracht van - de natuur. Op het land, in rivieren en op zee heeft ARK laten zien dat rewilding werkt. De Gelderse Poort is een internationaal bekend voorbeeld van ARK's aanpak. ARK concentreren zijn expertise in zeven toonaangevende regionale veldprojecten en faciliteert een netwerk van (jonge) rewilders. Sinds 

Over Blue Marine Foundation: Blue Marine Foundation is een Britse charity voor het behoud van de oceanen die in 2010 is opgericht door een deel van het team achter de bekroonde documentairefilm 'The End of the Line'. Blue Marine wil de oceaan weer gezond maken door overbevissing aan te pakken, één van 's werelds grootste milieuproblemen. De charity richt zich op het creëren van zeereservaten, het herstellen van vitale habitats en het opzetten van modellen voor duurzame visserij. Haar missie is dat in 2030 30% van de oceaan wereldwijd onder effectieve bescherming is gebracht en de overige 70% verantwoord wordt beheerd. 

> Lees over de Doggersbankexpeditie 2022 olv ARK Rewilding
> Lees over de waarde van wrakken voor de biodiversiteit op de Doggersbank

Contactpersoon