Geuldal: nieuwe waterberging in werking!

13-03-2023

De nieuwe waterberging langs de Geul en Selzerbeek bij Partij-Wittem is nog maar net gereed en al meteen heeft deze haar dienst kunnen bewijzen! Smeltende sneeuw en regen deed in twee dagen tijd de waterafvoer van beide beken flink stijgen. De berging, in de vorm van verlaagde oevers en nevengeulen, raakte donderdag 9 maart jl. behoorlijk vol. Het leverde mooie plaatjes op van water dat de breedte ingaat.

Het graafwerk voor deze berging is afgelopen september en oktober uitgevoerd. Daarna is de berging met de grond erom heen, in totaal circa 7 hectare, teruggegeven aan de natuur, nadat eerst nog struiken en bomen waren geplant, met name langs de randen.

Natuur borduurt verder

De natuur met al haar krachten mag nu voortborduren op hetgeen door mensenhand is aangelegd. En dat doet ze! Zo heeft de bever vrij vlot na de aanplant een ratelpopulier te grazen genomen. We gaan er vanuit dat de ondergrondse delen van de boom in staat zijn om komend voorjaar een veelvoud aan takken en nieuwe stammetjes voort te brengen. We gaan het zien.

De scheppende kracht van het stromende water drukt eveneens een stempel op de natuurontwikkeling. Als over enkele dagen het water weer is gezakt, zal het resultaat van erosie- en sedimentatieprocessen zichtbaar zijn. Maar ook nu al is dit op kleine schaal te zien: de smeltende sneeuw uit de directe omgeving van de waterberging heeft talloze miniriviertjes gevormd, waardoor deze, eenmaal opgedroogd, een mooi ribbelpatroon in de ondergrond achterlaten.

Een kleine groep runderen, die hier jaarrond gaat grazen, zal de natuurlijke dynamiek verder versterken. De grazers worden in één van de komende weken in het waterbergingsgebied los gelaten. Ze staan nu nog even te wennen in de naburige ‘Fruitwei va Partey’, waar ze dinsdag zijn aangekomen. Grazend en rondtrekkend gaan ze de vegetatie modelleren. Deze gaat het komende zomerseizoen een explosieve groei doormaken. Met name op de kale bodems, die na de afgraving zijn ontstaan, zijn pionierplanten er als de kippen bij om een ruig, groen vegetatiedek te vormen. De runderen weten daar wel raad mee.

Excursies ‘Geulwei va Partey’

Het waterbergingsgebied zal dit voorjaar opengesteld worden voor het publiek. Nu is het nog te zompig, te kaal en glibberig om te wandelen, maar dat zal de komende maanden zeker veranderen. Ook zullen er in de ‘Geulwei va Partey’ excursies worden gegeven, omdat dit gebied een prachtig voorbeeld is van waterberging in combinatie met natuurontwikkeling. Met de ontwikkeling van extra wandelroutes in het Geuldal en de aangrenzende Gulperberg krijgt deze omgeving een grote meerwaarde.

Vruchtbare samenwerking

Tevens is het waterbergingsgebied  een goed voorbeeld van vruchtbare samenwerking. Het is tot stand gekomen doordat ARK, Brand Bierbrouwerij, gemeente Gulpen-Wittem en  Waterschap Limburg de handen ineen hebben geslagen. Bovendien is het Kernoverleg van Partij-Wittem betrokken.

De realisatie van het gebied en het beheer zijn en worden gefinancierd het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3 Water), Brand Bierbrouwerij en de Nationale Postcode Loterij.

 

 

Contactpersoon

Partners

  • Logo gemeente Gulpen Wittem
  • Waterschap Limburg
  • Natuurkracht.org
  • Kernoverleg Partij Wittem
  • Logo EU Programma Plattelandsontwikkeling