Jonge Rewilders komen samen in oudste rewildingsgebied

06-06-2023

Op zaterdag 13 mei werd het ARK Jonge Rewilders netwerk afgetrapt met een allereerste buitenactiviteit in de Millingerwaard. Daar waar het voor ARK allemaal begon. ARK nodigt studenten, scholieren en jonge professionals die een bijdrage willen leveren aan meer wilde natuur in Nederland uit om zich bij het jonge rewilders netwerk van ARK aan te sluiten. Hier is ruimte voor het delen van kennis, om met elkaar in gesprek te gaan, inspirerende rewilding-activiteiten te delen en samen te organiseren.  Onder andere via de nieuwe LinkedIn-groep Jonge Rewilders werd iedereen tussen de 16 en 35 jaar uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en samen met ons de natuur langs de Waal te ontdekken. De dag stond in het teken van onze relatie met de natuur én in contact zijn met elkaar. En dat is gelukt! Maar liefst 20 Jonge Rewilders kwamen naar de Millingerwaard om elkaar in het echt te ontmoeten en het oudste rewildingsgebied van Nederland te bezoeken.

De avond van tevoren werd een extra ‘bever’-excursie gegeven aan de Jonge Rewilders die hun tentje al hadden opgezet bij Boerderijcamping Hazelaarshof. Je raad het al, er werden geen bevers gezien, maar wel boomkikkers! 

Image
Boomkikker

De groep Jonge Rewilders, die naar de Millingerwaard was gekomen, was divers, elk met hun eigen achtergrond. Sommige studeerden nog, vooral in de richting Bos- en Natuurbeheer, (toegepaste) Biologie en Ecologie, en anderen waren al klaar met hun studie of studeerden en werkten in deeltijd. Ondanks de verschillen, soms ook in denken over de natuur, was de groep toch ook weer heel gelijkgestemd.  

Image
Jonge Rewilders Millingerwaard mei 2023

Wat trekt deze Jonge Rewilders aan de natuur? De natuur is oordeelvrij, geeft ontspanning en zij verbindt. Iedereen heeft wel iets met natuur. Wat was bijvoorbeeld jouw eerste natuurherinnering? Misschien viste je vroeger wel met je pa in het slootje naast huis of kan je je herinneren hoe je vroeger bloemenkettingen maakte. Dit was zomaar een van de vragen waarmee de Jonge Rewilders elkaar beter hebben leren kennen.  

Samen hebben we rondgestruind door de natuur van de Millingerwaard. Ons verwonderd over de vorming van rivierduinen! Wie wist er dat er zoiets als rivierduinen bestaan? En waar komt dat zand eigenlijk vandaan? En hoe komt die duin dan zo hoog? 

En wat hebben we genoten van de mooie begraasde landschappen gemaakt door alle aanwezige grazers, van rupsen, sprinkhanen, bevers tot aan Konikpaarden en Galloways toe. Allemaal vormen zij het landschap. En hoe noem je zo’n landschap dan eigenlijk? Of zoals Jonge Rewilder Sjoerd Blommestijn heel treffend schreef in ons ARK Jonge Rewilders netwerk op LinkedIn: “Stonden we nou op een grasveld of in een bos? Niemand die het weet, en niemand die het wat uitmaakt. Ook dàt is rewilding” 

De dag sloten we af met wat de eau de cologne ‘le Mort’ in onze neuzen, zoals Elyssa Henderson het heerlijk omschreef na het bezoeken van een dood Gallowayrund. Doodgaan (en afscheid nemen) is ook een natuurlijk proces. De dood doet leven! Met andere woorden, het was een dag van: “Verbinding, ontbinding en binding”. Bij de afsluitende borrel bij de boerderijcamping werd iedereen gevraagd om in drie steekwoorden op te schrijven met welk gevoel, gedachten en ervaringen de Jonge Rewilders naar huis gingen. "Rewilding is hoopgevend" is misschien wel één van de uitspraken die we het meeste voorbij hebben horen komen. "Rewilding laat zien dat de natuur het zelf kan, als we haar maar de ruimte geven". Er werden veel fijne gesprekken gevoerd en gedachten uitgewisseld over Rewilding! Zeker voor herhaling vatbaar! Volgend jaar weer?

“Live, Laugh, Rewild” ~ Sjoerd Blommestijn 

Image
woordenwolk kick-off Jonge Rewilders
Contactpersoon