Kinderen in het wild

24-01-2023

Eindelijk, na twee vervelende jaren met Covid konden scholen weer op een normale manier deelnemen aan de veldlessen van ARK. En dat deden ze! In 2022 hebben zo’n 3.800 schoolkinderen avonturen beleefd in natuurgebieden waar ARK werkt aan rewilding. En daarmee raakten vele kinderen én hun ouders, juffen en meesters vertrouwd met een veranderend landschap in hun directe omgeving. Hiermee is het rewilding werk van ARK in vele huiskamers gaan leven.  

Dat we zoveel kinderen, ouders en leerkrachten enthousiast hebben kunnen maken voor wildere natuur is ook te danken aan de inzet van educatieve organisaties die namens ARK lessen voor schoolklassen hebben verzorgd. Bij de zeelessen was dat Moedertje Groen, op de Veluwe het Natuurcentrum Arnhem en in Rivierpark Maasvallei waren dat CNME Maastricht en Stichting De Rollen. Daarnaast hielpen vrijwilligers van De Stad Uit bij de struintochten op het Eiland van Brienenoord en vrijwilligers via SPPiLL bij de veldlessen in het Groene Woud. Vrijwilligers van IVN Voorne-Putten Rozenburg hielpen mee met de veldlessen bij het Haringvliet en hebben inmiddels dit veldlesproject van ARK overgenomen. 

Image
Veldlessen Haringvliet 2022
Veldles Haringvliet. "Hoe cool is dat: je graaft niet en er ontstaat een rivier!"

Wennen aan wildere landschappen 

Struinen, van de paden af, voeten in de modder, klauteren over omgevallen bomen, dierenpaadjes volgen tussen de ruigte en ineens een haas voor je weg zien rennen of een kudde in het wild levende runderen voor je neus zien staan: het is voor veel kinderen en ook hun ouders een hele belevenis. Ze zijn het vaak niet gewend, maar genieten met volle teugen. Het kan in de gebieden waar ARK aan rewilding werkt.  

Image
Brienenoord struintocht 2022
Veldles Eiland van Brienenoord. Juf Sharon: "dit zou je toch ieder schoolkind gunnen, minstens één keer per jaar struinen op het Eiland van Brienenoord". Meester Erwin: “Sommige kinderen komen zelden hun wijk uit.” 

Goed voor kinderen, goed voor natuur 

Natuurervaringen zorgen er voor dat kinderen zich beter kunnen concentreren, creatiever, actiever en weerbaarder zijn, zich minder snel depressief voelen en minder snel dik worden. Maar kinderen zijn ook goed voor natuur. Positieve natuurervaringen vormen de kiem voor enthousiasme, liefde en inzet voor natuur in het verdere leven. Kinderen op een leuke en intense manier met natuur in aanraking brengen is noodzakelijk voor het toekomstige draagvlak voor natuur.  

Daarom staan bij ARK Natuurontwikkeling altijd veldlessen op het programma – meer dan 160 duizend kinderen en bijna 40 duizend begeleidende volwassenen gingen mee sinds ARK er in 1993 mee begon. Ook voor het komend jaar staan er volop veldlessen op het programma. 

Image
Groene Woud veldlessen
Contactpersoon

Partners

  • IVN
  • Het Groene Woud
  • De Stad Uit uitjes naar het Rotterdamse platteland
  • CNME Maastricht
  • Stichting de Rollen CNME
  • logo Sppill