Toekomstige rewilders

31-01-2023

ARK vindt het belangrijk om jonge mensen bij haar rewilding werk te betrekken. Zij zijn immers de toekomstige gebruikers, beslissers, beheerders en ontwikkelaars van natuur en landschap in Nederland. We willen hen bekend en vertrouwd maken met de kracht, het belang en de schoonheid van wilde natuur in Nederland. Daarom verzorgen we gastlessen op opleidingen, nodigen we studenten uit in onze voorbeeldgebieden en organiseren we activiteiten met groene jongerenorganisaties.  

In 2022 hebben we bijna tweeduizend studenten en jonge professionals bereikt. Weliswaar stonden er minder gastcolleges op het programma dan het voorgaande jaar, maar het was weer live! Hoeveel fijner is dat! En we konden ook weer naar buiten met de studenten. Dat is toch waar het gebeurt, met de voeten in de klei en de koppen in de wind. Daarbovenop hebben we het afgelopen jaar veel meer jonge mensen bereikt met andersoortige activiteiten. Zoals een filmavond (Nederland Onder Water), een snorkelexcursie, samenwerking met Nature Bits, NJN en JNM. Het lijkt er ook op dat studenten ons actiever benaderen. Bijvoorbeeld voor interviews. Daar werken we graag aan mee.

Jaarlijks zijn er zo’n tien tot twintig studenten die bij ARK stage lopen en afstuderen op een onderwerp waaraan ARK werkt. Met deze studenten hebben we het meest intensieve contact. Via hun blogs worden mooie verhalen de wereld in gezonden en uit de enquête die ze invullen blijkt dat hun waardering voor de ARK stage erg hoog is.  

Het team Jonge Rewilders van ARK motiveert studenten verder te gaan in de wereld van rewilding en natuurontwikkeling en bouwt aan een toekomst waar mensen in samenhang met de natuur kunnen leven. Elma Duijndam programmaleider Jonge Rewilders: ""Dat is wat ik van veel studenten terug hoor: dat ARK een optimistische toekomstvisie biedt en genoeg handvatten om mee aan de slag te gaan". 

Ook de opleiders van deze nieuwe generaties spelen een belangrijke rol bij het overdragen van het rewilding gedachtengoed. ARK wil hen graag ondersteunen om het thema rewilding in hun opleidingsprogramma op te nemen. Zie hier voor meer informatie voor de mogelijkheden.  

De lijst met jonge mensen die graag betrokken willen zijn bij het rewilding werk van ARK groeit gestaag. Ben je ook geïnteresseerd in activiteiten samen met ARK, of heb je al een goed idee? Neem dan contact op met Melanie Pekel.

 

 

Contactpersoon

Meer informatie

Downloads