Vrijwilligers nemen veldlessen over in het Groene Woud

10-10-2023
In het Hoefje in De Geelders in Olland hebben al 865 basisschoolleerlingen de schoonheid van wilde natuur ontdekt tijdens ARK-veldlessen. Vrijwilligers nemen het stokje nu over. "We hebben er zin in om nog meer jeugd kennis te laten maken met de wondere wereld van Het Groene Woud". 

Op 6 oktober 2023 was er een feestelijke overdracht aan drie leden van het enthousiaste team: Peter Vorstenbosch, Leo van de Laar en Martien Roestenburg.  
“Het gaat bij de lessen om beleven”, vindt Martien. “Door veldlessen te begeleiden, krijg je dé kans om kinderen iets te leren over de natuur. En dan vooral door ze die te laten zien, te laten voelen en te laten ruiken. Dan wordt die nieuwsgierigheid geprikkeld en komt de rest vanzelf.” Leo is het daar helemaal mee eens. “Toen ik jong was, speelden we buiten, in de bossen. Je leerde spelenderwijs over beestjes en planten. Maar de tijden zijn veranderd. De natuur concurreert met heel veel andere vrijetijdsbestedingen. Deze veldlessen zijn ideaal om kinderen in de drukte van alledag wat bij te brengen over deze levende bossen. Voor sommigen is het écht heel nieuw. Wat dat betreft is er een wereld te winnen.” 

Image
Kinderen spelen in de plassen in de Geelders
Hoe diep zijn de plassen? Foto: Elma Duijndam.

Lekker vies 

Terwijl de buizerds zich boven het Hoefje laten horen, noemt Peter ‘verwondering’ het ultieme doel om te bereiken. En heel vaak is het raak. “Ik merk dat aan de interactie met de kinderen. Ze beginnen uit zichzelf vragen te stellen. Hebben lol in buiten zijn. Ze zijn ook echt niet bang om vies te worden, slakken op te pakken, leem op handen en gezicht te smeren. Fijn dat we een handje kunnen helpen om ze daar vertrouwd mee te laten raken. Dat is ook belangrijk voor de toekomst. Dit zijn de volwassenen van straks, die in hun werk misschien iets van natuur, landschap en klimaat moeten gaan vinden.” 

Voor het eerst

Het Hoefje als ‘werkplek’ vinden de vrijwilligers ideaal. Martien: “ARK heeft hier twee jaar geleden nieuwe boompjes geplant. Ondertussen zijn er ook populieren gestorven en omgevallen. Dat alles bij elkaar maakt het gebiedje lekker wild en avontuurlijk, met spannende dierenpaadjes ertussendoor die de kinderen kunnen volgen. De dode bomen die hier liggen? Ook daar zit al volop leven in. Dat laten we de kinderen natuurlijk allemaal zien. Net zoals zeldzame beestjes, bijzondere vogels en wonderlijke zwammen.” Volgens Leo is een veldles dé manier om kinderen enthousiast te maken. “Wij, met alle vrijwilligers, moedigen ze graag aan om hier op ontdekkingstocht te gaan.”  

ARK verzorgt in heel Nederland veldlessen. In Het Groene Woud deden in de afgelopen tweeëneenhalf jaar 38 schoolklassen daaraan mee, samen goed voor zo’n 865 kinderen. Elke veldles bestaat uit een les in de klas en een les buiten. Beide nemen de vrijwilligers nu voor hun rekening; SPPiLL zorgt voor de coördinatie en de contacten met de scholen. 

Image
Vrijwilligers veldlessen Groene Woud
Dit zijn ze (bijna) allemaal: de vrijwilligers die de veldlessen voor de schooljeugd van ARK overnemen op Het Hoefje in Olland. Foto: Elma Duijndam.
Contactpersoon