Beurs voor rewilding-fotografie

01-02-2024
The hunt is on! ARK Rewilding Nederland en Stichting Oog op de natuur zoeken ambitieuze fotografen om hét verhaal over de kracht van rewilding te maken. Rewilding is een hoopvol perspectief en verdient een groter podium. Ambitieuze fotografen krijgen nu de kans zich daarin vast te bijten.

Wie kan de wilde natuur in Nederland op een bijzondere manier in beeld brengen? Stichting Oog op de Natuur steunt het maken van beeldverhalen over de natuur met beurzen voor fotografen. Dit jaar is er een speciale themabeurs samen met ARK Rewilding Nederland. 

Wild nieuws uit 2023

Wild, spontaan, ongereguleerd – de natuur doet haar natuurlijke, levenskrachtige ding, zelfs in Nederland:

  • Een bever heeft het getijdenpark in Rotterdam ontdekt en lijkt zich er te gaan vestigen. 
  • Voor het eerst in 33 jaar is de pruimenpage in Nederland gezien. 
  • Prachtig schelpdierrif bij Brouwersdam groter dan gedacht.  
  • Zeearenden bouwen eerste nest in Millingerwaard. 

Wildernis ontstaat waar de mens ook maar een beetje plaats maakt en toelaat dat planten en dieren zich vestigen volgens hun eigen dynamiek. 
Wilde natuur die verandert met de tijd – volgens natuurlijke processen van leven en sterven, van competitie om voedingsstoffen, licht en ruimte, eten en gegeten worden, in samenhang met de omstandigheden van de plek. Met een klein zetje (of laten we eerlijk zijn, soms een flinke duw) is deze spontane wildheid op gang te brengen of te versnellen – en dan ontstaat natuur die vaak ook goed combineert met menselijke activiteiten. Zo bekeken zijn de kansen voor natuur in Nederland uitstekend – een positief verhaal naast alle bekommernis over verlies aan soorten en vitaliteit. En is dat niet een baken van hoop in een tijd van klimaatverandering, stikstofellende en uitstervingen? 

Image
Een fotograaf in de natuur.

Hoopvol perspectief

“Rewilding is een grote kans voor natuurherstel, een kans voor een leefbare wereld en het zoeken naar een nieuw samengaan van mensen en ander leven”, zegt Lars Soerink van ARK Rewilding Nederland. 
“Hoe laat je zien wat rewilding in Nederland betekent, hoe natuur zich ontwikkelt met hooguit minimaal beheer – wat voor natuurervaring dat oplevert, wat voor kansen? We zijn echt nieuwsgierig naar hoe fotografen dat verhaal zien en in beeld willen brengen. Daarom stellen we in ons jubileumjaar deze beurs beschikbaar met Stichting Oog op de Natuur.”  

Een volwassen perspectief op de natuur

ARK werd in de zomer van 1989 opgericht. In dat jaar startte al het eerste natuurlijke begrazingsproject in Koningssteen. Ook deed ARK mee met een experiment op de Ewijkse plaat in de Waal bij Beuningen. Dat was de opmaat van rewilding in het rivierengebied, waar ruimte maken voor hoog water met natuurontwikkeling gecombineerd werd. De afgelopen weken hebben laten zien dat dat een goede keuze was.     

De themabeurs (€ 5.000- €15.000) wordt uitgereikt aan het beste voorstel voor een project met als thema ‘Rewilding in Nederland.’ Het voorstel moet voldoen aan de voorwaarden van de algemene beurs van Oog op de Natuur, moet in Nederland worden uitgevoerd en binnen één jaar na toekenning worden afgerond.
De winnaar van de beurs kan rekenen op deskundige begeleiding door ARK en ondersteuning bij toegang tot de voorbeeldgebieden waar ARK werkt aan rewilding: Gelderse Poort en rivieren, Rijn-Maasmonding, Noordzee, Drielandenpark, Kempen~Broek, Het Groene Woud en Veluwe.  
 

Meer informatie

Contactpersoon

Meer informatie

Kennislinks

Partners

Stichting Oog op de Natuur is het fonds voor beeld met impact. We ondersteunen fotografen om belangrijke verhalen te vertellen over de natuur en de manier waarop wij omgaan met natuur. Fotografen kunnen ons een spiegel voorhouden door het belang en de urgentie om de natuur te beschermen in beeld te vatten.
  • Logo Oog op de Natuur