Herstel van Europese rivieren essentieel voor natuur en leefbaarheid

08-07-2024
WWF Europe beschrijft in een nieuw rapport 11 voorbeelden hoe rivieren die weer vrij kunnen stromen en verbonden zijn met hun uiterwaarden zorgen voor meer wateropvang en zo het risico op overstromingen en verdroging verkleinen.

De elf projecten dragen bij aan de doelstelling van de EU-natuurherstelwet om tegen 2030 minstens 25.000 km aan vrij stromende rivieren te herstellen.

Huidige uitdagingen en voordelen van herstel

Europese rivieren zijn ernstig aangetast door dammen, dijken en uitbaggering, wat leidt tot frequentere en intensere overstromingen en droogtes. Deze problemen worden verergerd door klimaatontwrichting en vereisen dringende actie om verdere schade te voorkomen. De voordelen van rivierherstel zijn onder andere:

  • er ontstaan natuurlijke buffers tegen extreme weersomstandigheden. Water wordt langer vastgehouden. De impact van periodes van droogte wordt verkleind. 
  • het herstelvan de natuurlijke stroom en habitats van rivieren ondersteunt het herstel van aquatische ecosystemen en de soorten die daarvan afhankelijk zijn.
  • gezonde riviersystemen stimuleren toerisme en recreatie, wat leidt tot economische voordelen voor lokale gemeenschappen.

Wateroverlast steeds groter probleem

In Europa ervaren we steeds vaker de gevolgen van extreem weer. Dit voorjaar hadden we op veel plekken in Nederland te maken met wateroverlast: van ondergelopen straten in Friesland tot campings in Limburg die ontruimd moesten worden. Met grote regelmaat zijn weersextremen in het nieuws, zoals vorige week de overstromingen in Zwitserland. Daar was de rivier vijf keer zo breed als dat deze nu is, het water kan nauwelijks door de smalle doorgangen na de hevige sneeuwval. Als we rivieren weer ruimte te geven kan water beter worden opgeslagen en zijn we beter beschermd tegen wateroverlast. Ook in Nederland kunnen we natuur als oplossing inzetten om de gevolgen van klimaatontwrichting te verminderen en tegelijk bouwen aan een mooier en natuurlijker Nederland. Denk aan meer duinen en kwelders in de kustregio om stormen op te vangen en ruimte voor de rivier om hoge rivierafvoeren op te vangen.

Natuurkracht

Na de hevige regenval en overstromingen in Zuid-Limburg in 2021 ontwikkelde ARK Rewilding Nederland samen met het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, het Limburgs Landschap, Natuur en Milieufederatie Limburg het initiatief Natuurkracht. Hierin wordt ruimte gegeven aan de natuur en natuurlijke processen, zodat het landschap weer als natuurlijke spons kan fungeren. Het herstel van hellingbossen, beekdalen en andere natte natuur helpt wateroverlast te verminderen en biedt tevens een waterbuffer ten tijde van droogte. Inmiddels is al 10% van het herstel, zoals beschreven in de Natuurherstelwet, gerealiseerd. Freeflowing, zoals de strategie heet, wordt op steeds meer plaatsen toegepast. 

Het fonds en innovatieprogramma Natuurkracht biedt dankzij steun van de Postcodeloterij een unieke kans om direct iets te doen voor de natuur en tegelijkertijd het risico op overstromingen in het Geul- en Gulpdal te verkleinen. Bas Roels, Adviseur Nederlandse delta en rivieren van WWF:  “Met Natuurkracht laten we zien dat er veel steun is voor vrij-stromende rivieren in Nederland. WWF Nederland zet zich ook in op rivierherstel in het stroomgebied van de Maas en de Rijn. Daarbij trekken we samen op met Rivers2Restore. Zo bouwen we in heel Europa aan natuurherstel en meer waterveiligheid.” Hettie Meertens, programmaleider Drielandenpark bij ARK: "Leer hoe de natuur werkt en vertrouw op die kennis. Voorbeeldgebieden zijn daarvoor van groot belang. Ze laten zien hoe natuurlijke (water)systemen functioneren én tonen ook hun rijkdom en pracht."

Image
Bever in de Gelderse Poort

Nederland gericht op de Geul

In Nederland richt het Rivers2Restore project zich op het herstel van de Geul. Sinds de jaren negentig heeft WWF samen met onder andere ARK kilometers drainagebuizen verwijderd, landbouwgronden omgevormd tot bos en kleine waterwegen in het stroomgebied verwijderd. De overheid investeert ook in de Geul/ Gulp om toekomstige overstromingsrampen te voorkomen. Er is een voorlopige financiering verkregen van Natuurkracht. Voor de volgende fase en het herstel is nog eens vier miljoen euro nodig.

Rivers2Restore-initiatief

WWF roept nationale en regionale overheden op om deze herstelprojecten op te nemen in hun Nationale Herstelplannen en samen te werken aan de uitvoering ervan. Dit zal bijdragen aan het behalen van de EU-doelstellingen en de internationale klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Het initiatief omvat projecten in Oostenrijk, Finland, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland, Nederland, Portugal, Roemenië, Slowakije en Spanje. Deze projecten dienen als inspiratie voor bredere toepassingen en dragen bij aan de doelstelling van de EU om tegen 2030 ten minste 25.000 km aan vrije rivieren te herstellen.

Voor meer informatie en het volledige rapport: Herstel van Europese rivieren essentieel voor klimaatweerbaarheid en biodiversiteit | WWF | Nieuws 

Image
De Geul