Jonge rewilders gezocht voor uniek rewildingsproject

24-01-2024
ARK start dit jaar met een uniek project: we nodigen jongeren die willen werken aan meer wilde natuur in Nederland uit, zélf aan de slag te gaan met rewilding. Hiervoor stellen we een stuk grond van 6.500 vierkante meter ter beschikking in het natuurgebied Het Groene Woud.

Het ARK Jonge Rewilders netwerk is een groeiend netwerk dat op dit moment bestaat uit 357 studenten en jonge professionals die een bijdrage willen leveren aan meer wilde natuur in Nederland. Dit voorjaar starten we met een nieuw project: de Rewildingswerkplaats!  

Samenwerken aan meer wilde natuur in Nederland

Over rewilding praten en filosoferen is leuk, nóg leuker is om Nederland zelf écht wilder te maken! Daarom start ARK dit jaar met een Rewildingswerkplaats. We nodigen vier tot zes mensen uit het jonge rewilders-netwerk uit om één van de recent aangekochte percelen in Het Groene Woud om te zetten naar wilde natuur en hun ervaringen en overwegingen te delen met de rest van het netwerk jonge rewilders. Het perceel van 6.500 vierkante meter was in agrarisch gebruik als paardenweide en is gelegen tegen De Geelders, o.a. tegen de 50 hectare Savendonk-gronden die ARK onlangs ingericht heeft.  

Natuurgebieden verbinden

ARK Rewilding Nederland is al enkele jaren (sinds 2019 als gebiedsontwikkelaar) actief in Het Groene Woud. Samen met Brabants Landschap brachten we hier in 2017 het edelhert terug na ruim anderhalve eeuw afwezigheid. ARK werkt onder de noemer 'Brabants Goud in Het Groene Woud' aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van al bestaande, maar ook nieuwe natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. ARK spant zich in om deze ontbrekende percelen, die vaak nog in agrarisch gebruik of eigendom van particulieren of bedrijven zijn, aan te kopen, om te zetten naar natuur en tijdelijk te beheren. 

Zelf rewilden: weiland wordt wild natuurgebied

Hoe zou jij het perceel van 6.500 vierkante meter dat in agrarisch gebruik als paardenweide was en naast natuurgebied De Geelders en de 50 hectare Savendonk-gronden ligt rewilden? Hoe zou jij een weide met gras en een paar notenbomen omvormen naar zelfredzame natuur? Welke potenties denk jij dat dit perceel heeft? Hoe zou het perceel er over een aantal jaren uit kunnen gaan zien? Hoe zorg je ervoor dat er draagvlak is voor jouw plannen bij de omwonenden? Hoe wil je jouw project gaan bekostigen? Allemaal vragen om over na te denken. Maar dat hoef je gelukkig niet allemaal alleen te doen. Samen met de andere vrijwilligers ga je Het Groene Woud verkennen en bedenk je een plan om dit perceel zelf te rewilden. Onderweg worden jullie natuurlijk begeleid door ARK om jullie vertrouwd te maken met het gebied, de nodige contacten met lokale partners te leggen en uiteraard zelf aan de slag te gaan. Een jaar lang gaan jullie werken aan het verwilderen van een perceel in Het Groene Woud. Het jaar sluiten we af met een feestelijke moment en opening van het eerste Jonge Rewilders natuurgebied! 

Image
rewildingswerkplaats Groene Woud
Het perceel dat je gaat rewilden in Het Groene Woud

Nog geen lid van het netwerk maar je wil wel meedoen?

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan meer wilde natuur in Nederland en tussen de 16 tot 35 jaar oud is kan lid worden van het Jonge Rewilders-netwerk

Meer informatie 

Via dit inschrijfformulier kun je je tot uiterlijk 18 februari 2024 opgeven voor deze unieke kans om zelf met rewilding aan de slag te gaan. De eerste kennismakingsgesprekken zullen worden gevoerd vanaf 26 februari 2024.  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Melanie Pekel (via melanie.pekel@ark.eu of 06-12031612).