Nieuwjaarsboodschap

18-01-2024

Beste lezer! 

Ik wens u een prachtig, hoopvol 2024 toe, waarin u met volle teugen kunt genieten van de natuur. In Nederland, dicht bij huis.  
 
Ook in 2024 zetten wij ons in om vele hectares grond te rewilden tot natuur die zoveel mogelijk haar eigen gang mag gaan en die zichzelf kan vormgeven. Natuur waar kan worden gestruind en genoten, water wordt geborgen, schoon drinkwater vandaan komt en koolstof wordt vastgelegd. Waar dieren en planten terugkeren en waar ik lang niet eens van heb durven dromen. Waar ik kan ronddwalen en misschien zelfs vérdwalen. 

In het rivierengebied hebben we net weer kunnen zien dat nieuwe natuur maken kansen biedt om gelijktijdig ook andere belangrijke problemen in ons land op te lossen. De extreme regenval van de afgelopen maanden leidde tot hoge afvoeren, kletsnatte bodems, snel stijgende grondwaterstanden en oplopende waterpeilen. Toch was er relatief weinig overlast en schade, door de ruimte die we in Nederland hebben gegeven aan de rivier. Een vijfde hoogwatergolf is alweer onderweg – en ook die bedreigt ons niet. Het programma Ruimte voor de rivier - voortgekomen uit het plan Ooievaar - werd mede bedacht door de grondleggers van ARK. Bijna 35 jaar geleden begonnen we met ons eerste voorbeeldproject op de Ewijkse plaat aan de Waal. Nu is het tijd om verder vooruit te zien en door te pakken: de opwarming van ons klimaat vraagt om het meebewegen met de dynamiek van natuur en water. En dat kan door de grote rivieren op nog meer plekken ruimte te geven, ook verder stroomafwaarts tot in de Rijn-Maasmonding. Dáár werken we aan, samen met andere natuurorganisaties. 

Verder zijn we druk bezig in het Groene Woud, waar we sinds 2022 al meer dan 400 hectare hebben ‘teruggegeven aan moeder natuur’, zoals onze programmaleider in Brabant het zegt. We hebben een mooie aanvraag lopen voor rewilding in het Kempen~Broek. In Zuid-Limburg en de Gelderse Poort werken we verder aan uitbreiding en ruimte voor natuurlijke processen die het landschap vormen en weerbaarder maken. In de Noordzee volgen we dit jaar nauwlettend de ontwikkeling van onze rifherstelprojecten en kijken we uit naar nieuwe mogelijkheden voor ‘seawilding’. Rond de Veluwe en de Rijn-Maasmonding schetsen we de route naar natuurlijk systeemherstel en ondersteunen onze partners in hun rewildingambities. 

Natuur heeft geen politieke kleur, maar is van belang voor álle bewoners van Nederland en voor talloze sectoren. Tegenover de partijen die natuur willen offeren voor politiek gewin staat een grote meerderheid van Nederlanders die natuur belangrijk vindt. Er is steeds meer bewustwording in de maatschappij over wat er op het spel staat als we niet beter omgaan met onze natuurlijke omgeving. We staan dus bepaald niet alleen, ondanks de opgestoken politieke tegenwind. Honderden studenten en jonge professionals hebben zich de afgelopen maanden aangesloten bij ons netwerk van de Jonge Rewilders. En vele mensen die in hun nabije omgeving willen werken aan meer natuur, of hun eigen grond willen herwilderen hebben ons weten te vinden. Onze hoopvolle visie dat er in Nederland ruimte is voor meer en wildere natuur, is een positief geluid en zet aan tot actie. En daar ben ik trots op. 

Aan de slag! 

Esther Blom
Directeur ARK Rewilding Nederland