Rapport Water vasthouden en vertragen in het Geuldal nu óók beschikbaar in het Frans

05-03-2024
Kort na publicatie van het Nederlandse rapport werd een Duitse vertaling gemaakt, op verzoek van Wetlands International. Deze organisatie is onder meer actief is in de Eifel, waar nog heviger dan in het Geuldal, in 2021 desastreuze overstromingen hebben plaatsgevonden.

Het studierapport over water vasthouden en vertragen in het Geuldal werd in 2023 gemaakt door H+N+S Landschapsarchitecten, bureau Stroming en Acacia Water in opdracht van Natuurkracht (een initiatief van ARK Rewilding Nederland, Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Limburg, Limburgs Landschap met medewerking van IVN) en is nu óók vertaald in het Frans (Rétention Etralentissement de l'eau dans la vallée de la Gueule).

Met de drie versies van het rapport kunnen we nu alle natuurbeheerders, waterbeheerders, andere overheidsorganisaties en vakgenoten, alsook bewoners van het gehele Geulstroomgebied bereiken. Dit stroomgebied is van bron tot monding respectievelijk Duits-, Frans- en Nederlandstalig. 

De boodschap in het rapport is dat Nature Based Solutions een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de hoogwaterveiligheid. Bovendien bieden de natuurlijke maatregelen niet alleen bij hoogwater, maar ook  oplossingen bij extreme droogte. Daarnaast helpen ze tegen extreme hitte, dragen ze bij aan de biodiversiteit en kunnen de natuurlijke maatregelen gecombineerd worden met de aanpak van de stikstofproblematiek.

Het rapport benadrukt ook dat voor goed en veilig waterbeheer, zeker in Nederland, grensoverschrijdende samenwerking van groot belang is. In 2021 werd immers zo'n driekwart van  de hoogwatergolf van de Geul gevoed vanuit het Belgische deel van het stroomgebied, met name Wallonië.

Al sinds 2014 werkt ARK in het Geulstroomgebied samen met Belgische organisaties, waaronder Natagora. Met deze natuurorganisatie heeft ARK in het Geuldal en Gulpdal in Wallonië (gemeente Plombieres) zo'n 65 hectare grasland gekocht op de oevers en hellingen en omgevormd naar (ruige, begraasde) natuur. De ruwe vegetatie zorgt voor het vertagen van de waterafstroom naar Nederland. Het water kan in de Belgische natuurgebieden worden opgevangen.

U vindt alle versies van het rapport op de site van Natuurkracht.org.

Contactpersoon

Meer informatie

Kennislinks
Downloads

Partners

  • Natagora België
  • Natuurkracht.org
  • Logo Nationale Postcode Loterij