Veldlessen: Veluwe

Ten noorden van Arnhem werkt ARK Rewilding Nederland aan het project ‘Rewilding de Veluwe’. Natuurgebieden worden zoveel mogelijk aaneengesloten, de bossen worden natuurlijker en er kunnen meer verschillende planten en dieren leven. Kinderen uit Arnhem en omgeving kunnen nu zelf ontdekken hoe bijzonder de natuur is in “hun achtertuin” en wat er daar allemaal verandert. ARK organiseert hier in samenwerking met Natuurcentrum Arnhem een veldlesproject. De lessen zijn bedoeld voor de bovenbouwgroepen van basisscholen uit de directe omgeving. 

Image
Veldles Rewilding de Veluwe. Foto: Natuurcentrum Arnhem

Al struinend, en aan de hand van opdrachten verkennen de leerlingen een gebied op de Koningsheide. Het is een open gebied, omzoomd door bos. Er valt van alles te ontdekken!

Via een voorbereidende les in de klas leren de kinderen over de ontstaansgeschiedenis van de Veluwse natuur en over de noodzaak van aaneengesloten natuurgebieden. Ze leren over hoe een bos zich kan ontwikkelen, over belangrijke relaties tussen planten en dieren, over het belang van dode bomen en ook over het belang van dode dieren in de natuur.

Image
Veldles Rewilding de Veluwe. Foto: Natuurcentrum Arnhem

Tijdens de veldles draait het vooral om ontdekken, verwonderen en genieten. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende opdrachten. Ze zoeken bijvoorbeeld stenen die hier al in de ijstijd zijn neergelegd. Of ze gaan op zoek naar sporen van zwijnen: waar hebben ze gewroet, hoe zien hun pootafdrukken eruit, waar hebben ze tegen boompjes geschuur? De kinderen kunnen ook van een afstandje het dode dier bekijken dat verderop in het gebied is neergelegd voor onderzoek, in het kader van het project “dood doet leven”. Andere opdrachten waar de kinderen uit kunnen kiezen zijn bijvoorbeeld: vogels kijken, dood hout onderzoeken, natuurkunst maken, geblinddoekt de natuur ervaren, of stilletjes in een “natuurcape” gewoon genieten.

De lessen worden aangeboden en uitgevoerd door Natuurcentrum Arnhem. Meer informatie en contact: info@natuurcentrumarnhem.nl.

Dit veldlesproject wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiering van de Nationale Postcode Loterij.

  • Veldles Rewilding de Veluwe.
  • Veldles Rewilding de Veluwe.

Meer informatie

Downloads