Partners, opdrachtgevers en financiers

ARK werkt samen met én in opdracht van vele partijen. De relatie met die partijen kan variëren van opdrachtgever of samenwerkingspartner tot financier. Maar altijd streven we samen naar één gemeenschappelijk doel: het verleggen van grenzen voor wilde natuur. Onze partners en financiers kunnen we grofweg indelen in overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

  • De Nationale Postcode Loterij is voor ons een belangrijke partner en financier. Sinds 1996 is ARK een van de 89 goede doelen van de Nationale Postcode Loterij. Sinds 2013 ontvangt ARK jaarlijks 900.000 Euro. Dankzij de Nationale Postcode Loterij en de deelnemers aan de Loterij kunnen wij ieder jaar weer veel projecten realiseren die bijdragen aan natuurontwikkeling in binnen- en buitenland. Deze middelen besteden we vooral aan vooruitstrevende natuurprojecten waarvoor elders lastig financiering te vinden is.
     
  • Met het Wereld Natuur Fonds heeft ARK een langjarige samenwerking gericht op dynamische natuur in het rivierengebied en de Delta.