Werken bij ARK

ARK Rewilding Nederland is een platte organisatie met een kleine directie, een bedrijfsbureau en een afdeling communicatie. Medewerkers werken samen in programmateams, gecoördineerd door een programmaleider. 

De meeste medewerkers werken vanuit huis, op of rond de programmalocaties, en/of af en toe op kantoor in Nijmegen. ARK’ers treffen elkaar in teambijeenkomsten, op de plenaire, inhoudelijke themadagen en de jaarlijkse ARK-tweedaagse. Periodiek wordt een buitenlandse studiereis georganiseerd.

ARK heeft een eigen loongebouw en een pensioenregeling. In de arbeidsvoorwaarden is onder andere vastgelegd en omschreven welke onkosten vergoed worden aan medewerkers. Medewerkers hebben recht van inspraak bij wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden. 

Een voltijds functie bij ARK Rewilding Nederland betreft 40 uur per week.