Privacyverklaring

ARK Rewilding Nederland respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan ARK Rewilding Nederland, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Doeleinden van gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ARK Rewilding Nederland verwerkt ten behoeve van:

  1. U te informeren over en te benaderen voor activiteiten van ARK Rewilding Nederland
  2. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van ARK Rewilding Nederland en de door contactaanvragen, opgave voor excursies of andere activiteiten en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

ARK Rewilding Nederland verwerkt de Persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking Persoonsgegevens

ARK Rewilding Nederland behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. ARK Rewilding Nederland verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, opgave voor excursies of andere activiteiten en het abonneren op de ARK Rewilding Nederland-nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of ARK Rewilding Nederland hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door gebruik te maken van onderstaande adresgegevens. ARK Rewilding Nederland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. ARK Rewilding Nederland verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.

Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Beveiliging

ARK Rewilding Nederland heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over onze organisatie, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Externe dienstverleners en andere sites

Op de websites van ARK Rewilding Nederland zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. ARK Rewilding Nederland kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de Privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Contact, vragen en feedback

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van ARK Rewilding Nederland, dan kunt u deze richten aan:

ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen

E-mail: info@ark.eu

Wijziging van Privacyverklaring

ARK Rewilding Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.

 

Privacyverklaring: Versie 23 Mei 2018.