Rewilding werkt

ARK Rewilding Nederland werkt aan uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan. Dit levert een ongekende rijkdom aan landschappen op met de daarbij horende flora en fauna. Verbindingen tussen natuurkernen bieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen en zich aan te passen aan veranderingen in klimaat en ruimtegebruik. We hebben geduld en kijken verwachtingsvol naar de spontane ontwikkeling van natuur.

Image
Heden, verleden en toekomst van de Europese natuur. © Jeroen Helmer