Rewilding werkt beter in grotere gebieden

Natuurlijke processen hebben tijd nodig én ruimte. Hoe groter een gebied, hoe natuurlijker het zich kan ontwikkelen. Soorten kunnen zich beter handhaven als ze de ruimte hebben. Het aaneenrijgen van snippers natuur, het vergroten van bestaande natuurgebieden door aankopen en landruil, het weghalen van hekken en het aanleggen van corridors in het landschap om dieren en planten de gelegenheid te geven nieuwe gebieden te bereiken, is een belangrijk deel van het rewilding-werk in Nederland.

De meest sprookjesachtige bossen van Nederland vind je hier, in het dal van de Dommel. We zijn volop bezig met herstel, door gebieden te verbinden, de leembossen te vergroten en de dieren die erbij horen terug te brengen.’ 

Ger van den Oetelaar, programma Het Groene Woud.

Verbinden en onthekken

ARK richt zich op kansrijke gebieden van vierkante kilometers én op de herinrichting van kleinere gebieden die bestaande natuur verbinden. Zelf concentreren we ons werk in zeven gebieden waar we laten zien hoe rewilding uitwerkt in verschillende omstandigheden. Natte bossen, of juist heel droge. Op zand of op klei. Arme grond, rijke delta. Van de Limburgse heuvels tot op de Borkumse stenen  in de Noordzee.
Verder treden we op als inspirator en adviseur van beherende organisaties, overheden en particulieren die graag bij willen dragen aan meer en wildere natuur in Nederland. 
>Zie ook Rewilding Netwerk

‘Ja! We gaan weer onthekken in het mooie Zuid Limburg. En wel in ons ARK-terrein in Slenaken aan het prachtige riviertje de Gulp, waar een enorme beverdam in ligt en in het talud een mega dassenburcht zit, waar twee bronbeekjes in ontspringen en nog veel meer te ontdekken is; krijg je al zin...?
NB Onthekken is de ARKse term voor het verwijderen van overbodig of slecht geworden prikkeldraad, palen en andere rommel in (nieuwe) eigen terreinen zodat kleine snippers natuur tot één gebied aaneengeregen worden. 

Imke Nabben, programma Drielandenpark.

Image
Sleutelsoort lynx. © Jeroen Helmer