Rewilding werkt voor meer natuur

In de Millingerwaard stond de mais 35 jaar geleden nog van dijk tot rivier. Nu het gebied in samenwerking met ARK Rewilding heringericht werd, geven de waterstanden van de Rijn, de wind, bevers, runderen en paarden vorm aan een bijzonder rijk natuurgebied. Er leven meer dan drieduizend soorten, waaronder veel heel zeldzame. Die zijn opgekomen uit de zaadbank in de bodem, aangevoerd door rivier en de wind en verspreid door de grazers. Vogels zoals de zeearend vonden hier nieuw leefgebied. De dynamiek van hoog en laag water, sedimentatie, wind- en watererosie en de vormende kracht van de grazers heeft ruimte gegeven aan vele dieren en planten. Beverpoelen, stierenkuilen en begrazing maakten een  micromozaïek in de begroeiing.

Deze soortenontwikkeling is niet bedacht op de tekentafel maar is het resultaat van spontane processen die na de inrichting en introductie van natuurlijke begrazing op gang konden komen. Het gebied zal blijven veranderen en soorten zullen zich daarop aanpassen. Dat is de essentie van rewilding: natuur, zoals de natuur zich vormgeeft. 

"Ik kon mijn ogen niet geloven: allereerst natuurlijk omdat we op klaarlichte dag wolven zagen, drie zelfs! Het was voor mij de eerste keer dat ik ze in het wild in Nederland heb gezien, terwijl ik midden in hun leefgebied woon. Maar de interactie met de wisenten, en hoe die soorten op elkaar reageerden, dat was écht indrukwekkend. De laatste keer dat de mens getuige kon zijn van wolven die op wisenten jagen was in de vroege middeleeuwen. Ze zijn er weer."

Judith Slagt, programma Veluwe

Image
Sleutelrol wolf. © Jeroen Helmer