Rewilding werkt voor mensen

Oog in oog met een wild dier (een pyjamawants of een wolf), de verrassing van een bloem, de rondgang van de seizoenen. Het ruisen van bomen, de spanning van verdwalen, de confrontatie met weer en wind. De schoonheid zien van groei en verval, de zang van vogels horen, de grootsheid ervaren van wat niet door mensenhand wordt gestuurd. Wilde natuur laat zien dat we deel zijn van iets groters.

We zijn afhankelijk van ons landschap. Voor voedsel, water, leefbaarheid, gezondheid, inspiratie en zingeving: we zijn deel van het leven, en daarmee van de natuur. We staan er niet buiten of boven. 
Rewilders helpen de natuurlijke processen hooguit op gang en zijn terughoudend met ingrepen om de natuurlijke dynamiek te stoppen of te beperken. Veranderingen in het landschap, de aantallen soorten en de interacties daartussen horen erbij. 
Rewilden is daarmee niet alleen een methode om meer natuur te maken, maar ook een filosofie, een levenshouding: “Ik ben deel van de natuur en ik vertrouw erop dat de natuur zichzelf vormt als ze de ruimte en tijd krijgt."

Ruige randjes accepteren

Natuur fascineert door zowel schoonheid, als haar ruige randjes. Het een bestaat niet zonder het ander. Voor een gezonde natuur is het nodig dat we accepteren dat wilde soorten en processen hun ruimte krijgen. Ook de minder ‘mooie’ zoals sterfte, verval, predatie, catastrofes als storm en overstroming. 

Deelnemer zijn

Dat de mens deel is van de natuur, betekent ook dat de mens zoveel mogelijk deel moet kunnen nemen, de natuur en het landschap moet kunnen ervaren. Wat ARK betreft zo min mogelijk afgesloten gebieden waar mensen niet welkom zijn.  
ARK koppelt om deze redenen altijd educatie aan de ontwikkeling van wildere natuur. En we organiseren struintochten. Omdat je pas de waarde van natuur kan kennen en voelen, als je die ervaren hebt.

"Dit zou je toch ieder schoolkind gunnen, minstens één keer per jaar struinen op het Eiland van Brienenoord". 
“Sommige kinderen komen zelden hun wijk uit.”  

Juf Sharon en meester Erwin, bij veldles Eiland van Brienenoord.

 
> Lees meer over onze veldlessen.
> Ga mee naar buiten met ARK, bekijk de activiteitenagenda.

Image
Wild van Vlinders. © Jeroen Helmer